The Bronze

Bronsskimrande kil i beget

Hur skapar man ett attraktivt bostadshus på en tomt som i stor utsträckning består av en sprängd bergskant? Med The Bronze såg vi möjligheten att läka ihop landskapet och genom byggnadernas placering och gårdarnas terrassering skapa en kontakt mellan gatan och det ursprungliga berget bakom tomten. Relationen till berget har styrt volymernas placering och det arkitektoniska uttrycket. De fristående byggnadsvolymerna tillåter det bakomliggande berg- och skogsområdet att träda fram mellan husen.

Fasaden är projektets signum
Den bronsskimrande fasaden är projektets signum, gjord av kassetter i rostfri stålplåt. Fasadkassetterna är lagda i ett flätmönster för att framhäva skiftningarna och strukturen i de olika materialbehandlingarna. Den släta plåten kombineras med två andra plåtar med olika strukturer och storlek på präglingen. Under fönstren är den släta plåten perforerad likt räckena vid de franska balkongerna. Tillsammans ger de olika präglingarna och transparensen fasaden ett levande och varierat uttryck som förändras beroende på det aktuella vädret. Vid solsken får fasaden en glimrande och glödande karaktär och vid molnigt väder en matt och sober.

Skarphet och tydlighet
Skarphet och tydlighet är två ord som kan beskriva The Bronze arkitektur. Valet av stålplåt som fasadmaterial bidrar till att förstärka husets vinklar och skarpa hörn. Balkongerna är ett exempel på detta, där plåten bidrar till att sluta och hålla ihop volymen samtidigt som husets kanter accentueras. Den perforerade plåten med rutmönster ger balkongerna transparens och knyter an till mönstret i de franska balkongerna. Fasadens blanka yta kontrasteras mot den mjukare känslan i fönsternas trämaterial och i den eklaserade träpanelen bakom balkongerna. En ovanlig detalj är balkongernas konstruktion med ramar helt i smide på vilket plåten sedan fästs. Fasaden i stålplåt löper ända ner till marken vilket ger byggnadsvolymerna intrycket av monoliter.

Förstärkning av omgivningen
De tre volymerna står likt skurna stenblock nedstuckna i marken och leder blicken vidare upp mot berget och det ovanliggande naturområdet. Olika höjder, former och vinklar utnyttjar tomten på bästa sätt. Den bronsskimrande fasaden reflekterar ljuset och vädret och förstärker de skarpa formerna. Smala gavlar som känns igen från kringliggande funkishus möter gatan.

Kompakt bostadskvalitet
De välplanerade lägenheterna har alla stora fönster och antingen balkong eller fransk balkong för att låta ljuset ta sig långt in i rummen. Varje lägenhet ges maximalt med fasadvägg för att skapa ljusa öppna interiörer. Sammantaget är The Bronze ett omisskännligt kvarter med en helt egen karaktär – som samspelar med den omkringliggande naturen och gatan och vars form och material ger associationer till brons och sten.

FAKTA

Uppdrag
Flerbostadshus med 125, i huvudsak mindre, lägenheter

Plats
Mariehäll, Bromma, Stockholm

Arkitekt
Kod Arkitekter

Beställare
Glommen & Lindberg

Storlek
8 900 m2 BTA

Färdigställt
2017

Foto
Måns Berg

Team
Sanna Hederus, Åsa Kallstenius, Karin Kjellson Magnus Schön, Erik Pettersson, Andrea Brandén, Karl Svanteson, Lina Nilsson


Press text in English

The Bronze

How do you design a high quality residential building on a site that largely consists of a blasted rock face? With The Bronze we saw the possibility to heal the landscape and strengthen the surroundings, through a careful placing of the volumes and terracing of the courtyards. By dividing the structure into three separate housing blocks, we created a visual connection between the adjacent street and the rock face and woodland behind the site. Different heights, shapes and angles utilize the site in the best way possible.

Sharpness and clarity
The rock also worked as an inspiration when deciding on the visual expression of the project. Sharpness and clarity are two words that can describe the architecture of The Bronze. The bronze-shimmering façade is the signature of the building, made of sheet metal panels with different tint and embossing. By arranging the panels in a certain pattern, visual effects were created, highlighting the different material treatments.

The sheet metal panels also emphasize the sharp angles and corners of the housing blocks. The balconies are an example of this, where the panels visually seal and hold the volume together while accentuating the edges of the building. The perforated panels with square pattern gives the balconies transparency and connects to the pattern of the French balconies. The shiny surface of the façade works well in contrast to the gentle expression of the wood windows and the glazed wood panel behind the balconies. The façade goes all the way down to the ground, which makes the housing blocks look like monoliths, and the expression of the façade changes depending on the current weather. In sunshine it glows in the shades of gold, and in overcast weather it appears matt and sober.

Compact living - high quality
The well-planned apartments all have large windows and either a balcony or a French balcony to enable for the light to reach far into the rooms. Each apartment is given a maximum of façade wall to create bright open interiors. The residents of The Bronze have access to bicycles as well as a private car pool with electric cars, which promotes a sustainable lifestyle. Altogether, The Bronze is a building that corresponds with the surrounding nature as well as the adjacent street. It is also a building with a strong visual expression – the sharp form and shiny materials providing connotations to bronze and stone.

Project facts

Name
The Bronze

Location
Mariehäll, Bromma, Sweden

Architect
Kod Arkitekter

Client
Glommen & Lindberg

Size/Area
8 900 m2

Completed
2017

Project type
Apartment building with 125 apartments

Photographs
Måns Berg

Architects in charge
Sanna Hederus, Åsa Kallstenius, Karin Kjellson

Team
Magnus Schön, Erik Pettersson, Andrea Brandén, Karl Svanteson, Lina Nilsson