Tre anledningar att bygga utvecklingsbart

En byggnads livslängd är en av de största faktorerna för hur hållbar den är. Att kunna anpassa en byggnad över tid, och därmed förlänga dess livslängd, borde därför vara centralt i allt byggande, men så är det inte. Det är dags att förändra det, skriver Johan Hällgård, byggnadsingenjör och projektledare för innovationsprojektet Utvecklingsbara Trähus.

Livslängden på byggnader idag är ofta inte vad den skulle behöva vara för att motivera den resursanvändning som byggnationen har krävt. Många av de byggnader som rivs, klassas ut på grund av samtidens förändrade ideal och behov snarare än på grund av byggnadens oskäliga fysiska skick. Samtidigt byggs många av våra flerfamiljshus utifrån ett kortsiktigt perspektiv med ett likriktat utbud av lägenheter och med minimala möjligheter för de boende att påverka eller förändra sin bostadsmiljö över tid.

Detta ökar risken för att byggnaderna tappar sin aktualitet och därmed sin attraktivitet långt före sin potentiella livslängd. Sett till individ, samhälle och planet är det därför angeläget att hitta nya sätt som möjliggör att byggnaden kan vara funktionell och nyttjas under längre tid.

Här är tre goda anledningar till att bygga för utvecklingsbarhet:

1. Byggnader kan ställas om efter behov
En inbyggd förändringsbarhet och generalitet som gör att bostäder lättare kan anpassas till ändrade ideal och behov, skapar förutsättning för byggnader att leva längre. Genom generella rum och en flexibel struktur ökar möjligheterna att anpassa rumsorganisation efter förändrade förutsättningar och behov.

2. Ytor kan nyttjas effektivare
Resursutnyttjande handlar om att använda de ytor som finns så bra som möjligt. För det behövs en kombination av insatser på byggnadens fysiska struktur och systemen för användning av ytor. Flera användare ska kunna nyttja en och samma yta under olika tider, och en och samma yta ska under kort tid ska kunna användas på olika sätt.

3. Boende kan bo kvar längre
Att på kort sikt kunna ändra storleken och karaktären på sitt boende ger för individen en bättre matchning av boende efter behov och ekonomi - att till exempel kunna öka och krympa sin yta. I ett längre perspektiv ger möjligheten att kunna förändra sitt boende inom samma enhet - trapphuset, byggnaden, gården - potential till att bo kvar längre vilket är en viktig trygghet och kontinuitet för både individen och gemenskapen.

Vill du veta mer?

Kod Arkitekter har genom projekten Elastiska Hem och Utvecklingsbara Trähus skaffat kunskap och utvecklat metoder kring hur bostäder kan anpassas över tid. Målet är att förflytta vårt bostadsbyggande till ett mer långsiktigt och hållbart boende. Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig i just dina projekt? Välkommen att kontakta oss!

Johan Hällgård
Byggnadsingenjör och projektledare Utvecklingsbara Trähus
[email protected]
0738-23 88 73