Tre sätt för bostadsaktörer att främja gemenskap

Det finns stora möjligheter att kickstarta social hållbarhet tidigt i ett bostadsprojekt. Det går att lägga en grund för gemenskap som har potential att utvecklas genom de boendes egen förvaltning. Här är tre konkreta tips för bostadsaktörer som vill främja gemenskap i sina projekt.

Tiden före och efter inflyttning är avgörande för hur gemenskapen bland de boende i ett område kan utvecklas. En bostadsaktör kan ta rollen att koordinera och skapa struktur för hur gemenskapen startar upp, med information, inspiration och handfasta verktyg som hjälper de boende att lättare komma samman i en boendegemenskap. Stärkta relationer med de boende främjar tillit och trygghet. Det ger även en bättre möjlighet till feedback och utvärdering av den introduktionsprocess eller det tjänsteerbjudande som har upprättats, med möjlighet att förfina och skräddarsy efter de behov som uppkommer med tiden.

Gemenskapsstart
Gemenskapsstart är en introduktionsprocess där bostadsutvecklare eller förvaltare hjälper till att starta upp rutiner för gemenskapsbyggande aktiviteter. De bistår med verktyg som förenklar och förbättrar förvaltningen och gemenskapen, och låter de boende träffas och bygga en social grogrund. Tillit till dina grannar är ett första steg i att vilja dela på ytor, resurser och tjänster.

Lathund för en gemensam struktur
För en långsiktigt hållbar gemenskap är det viktigt att definiera regler och riktlinjer för användningen, förvaltningen och skötseln av gemensamt ägda resurser. Genom att erbjuda en lathund att luta sig mot, kan de boende lättare påbörja arbetet med att gemensamt diskutera, bestämma och nedteckna det som gäller för just deras boendegemenskap. Det underlättar även för nyinflyttade att komma in i gemenskapen. Lathunden är ett generellt förslag som kommer att behöva anpassas till konkreta förhållanden, men fungerar som en allmän vägledning initialt för att säkerställa att inga viktiga aspekter försummas.

Aktivitetspaket
I bildandet av en boendegemenskap kommer ett antal individer med individuella referensramar kring kultur, rutiner, beteenden och framtid att mötas. Att praktiskt mötas i handling snarare än i förhandling, kan vara ett lättare sätt att bygga gemenskapen. Genom aktivitetspaket med förslag och erbjudanden om gemensamma praktiska aktiviteter kan bostadsaktörer stimulera till ett gott samarbetsklimat. Aktivitetspaketen kan föreslå sociala aktiviteter, men även syfta till att utveckla tjänster eller fysiska produkter som är till gagn för gemenskapen. Det kan handla om att bygga ett växthus tillsammans, eller skapa en struktur för återbruk.

Vill du veta mer?

Denna artikel är baserad på Verktygslådan från innovationsprojektet Elastiska Hem. Kod Arkitekter har genom Elastiska Hem skaffat omfattande kunskap om hur delningslösningar kan skapa vinster för bostadsbolag, boende och samhälle. Nyfiken på hur vi kan hjälpa till i just er verksamhet? Välkommen att kontakta oss!

Solmaz Beik
Arkitekt, Kod Arkitekter
[email protected]
0735-706 900