Trygghetszoner – olika grader av delning i boendet

Att dela bostadsytor med andra kan ha positiva hälsoeffekter. Samtidigt kan det kännas olustigt att samsas om utrymmen med människor som man inte känner. Det finns dock en lösning på detta, genom att utforma lösningar baserat på vad man faktiskt inte vill dela.

Att ha fler ytor utanför den privata bostaden som delas med andra, är en god förutsättning för att främja sociala kontakter i boendemiljön, motverka ofrivillig ensamhet och öka välmående och hälsa. Socialmedicinsk forskning visar att den sämre hälsan till följd av få sociala relationer är så pass allvarlig att den högre dödligheten är jämförbar med effekterna av fetma, alkohol och tobak.

Många vill också dela boende, enligt en undersökning av United Minds 2014, skulle 38 procent av tillfrågade unga vuxna gärna se att det fanns gemensamma ytor i deras fastighet där de boende kan umgås, 52 procent skulle gärna umgås med sina grannar om de delade intressen och 40 procent önskar att de kände sina grannar bättre än de gör.

Vad kan du inte tänka dig att dela?
Att dela boendefunktioner i vardagen med människor du inte känner eller har valt kan kännas jobbigt och minska intresset för delat boende. Men det finns ett annat sätt att hantera frågan. I stället för att utgå ifrån vad människor kan tänka sig att dela, kan man fråga dem vad de inte vill dela. Därefter kan man dela in boendet i zoner efter gradvis växande sammanhang för att skapa plats för olika behov, integritet och storlek på gemenskapen. I innovationsprojektet Elastiska Hem, där vi undersökt hur en ny boendeform kan främja hållbar livsstil, kallar vi detta för att arbeta med trygghetszoner. Från sovrummet som minsta enhet och det som delas med det egna hushållet, till ytor och funktioner att gradvis dela med fler. Även de större sammanhangen måste beaktas, därför är kontaktytorna utåt med människor utanför boendet också viktigt att planera för.

Arkitektur som stödjer och tydliggör zonering
För att delningen i de olika nivåerna ska fungera och skapa en känsla av trygghet, är tydliga gränser mellan privat, delat och offentligt viktigt. Rumssamband behöver bära husets zonering och låta rörelser gå gradvis från det mest privata mot det offentliga. Ytor som är gemensamma för hela huset bör nås direkt från trapphus och aldrig via en mer privat del för våningsplanet. Övergångar mellan zoner måste med detaljering och materialval tydliggöras, så även de olika ytornas karaktärer - gradvis från det hemlika och mer ömtåliga till det offentliga och robusta. Det är också viktigt att utformningen speglar de olika behov av visuell avgränsning som finns - från inbjudande, genomsiktligt och transparent till utestängande, avskilt och inramat.

Vill du veta mer?

Kod Arkitekter har genom innovationsprojektet Elastiska Hem skaffat omfattande kunskap om hur delningslösningar kan skapa vinster för bostadsbolag, boende och samhälle. Nyfiken på hur vi kan hjälpa till i just er verksamhet? Välkommen att kontakta oss!

Andrea Brandén
Arkitekt MSA
0736-410 263
[email protected]