Vad händer på Fleminggatan?

Byggnadsställning och lyftkran på gatan – för förbipasserande är bygget vid Fleminggatan 7 svårt att missa. Men vad som försiggår under tältet är kanske inte lika lätt att lista ut.

Kod Arkitekter har på uppdrag av Mengus ritat takpåbyggnaden som just nu byggs på det befintliga kontorshuset på Fleminggatan. Två helt nya våningar ska uppföras och nu är stommen på plats, rapporterar Sanna Hederus och Lukas Narvaja från Kod som nyligen var på platsbesök. Fastigheten byggdes 1964, då som huvudkontor åt Ångpanneföreningen. Idag rymmer byggnaden ett flertal hyresgäster och entrévåningen har öppnats upp med en gemensam entré, foajé och restaurang mot gatan, enligt Kods ritningar.

Takpåbyggnaden kommer rymma ca 1500 kvadratmeter moderna kontorslokaler med fantastisk utsikt över Stockholm. Inflyttning är planerad till slutet av 2017.

Läs mer om takpåbyggnaden här.