Välbesökt ”låda” om elastisk boendeform

Snökaos och trafikbekymmer till trots blev Kods seminariekväll om utvecklingsprojektet Elastiska Hem i onsdags en välbesökt tillställning. Tillsammans med tre inbjudna gästtalare diskuterades konceptet Elastiska Hem utifrån perspektiv kring digitalisering, hälsa och designforskning.

Efter inledande ord av kvällens moderator Andrea Brandén gick ordet till Pernilla Ivarsson, projektledare för Elastiska Hem, som beskrev de bärande idéerna i projektet. Syftet med Elastiska Hem – som numera är ett Vinnova-finansierat projekt – är att utveckla en normkritisk boendeform byggd på ett elastiskt tankesätt, där hyran kan bli billigare om du delar med dig av något – t.ex. ett rum, en yta, ett verktyg eller en tjänst. Ett flerbostadshus där du kan hyra fler eller färre rum, ytor och funktioner efter tid och behov. Tanken är att ta till vara på en rad positiva tendenser i samhällsutvecklingen och integrera dem i ett koncept: ökad digitalisering, delnings- och cirkulär ekonomi, civilt samhällsengagemang, ett ökat intresse för delat boende.

Ericsson, Igeia Health Labs och Green Leap KTH

De inbjudna gästtalarna representerade tre av projektparterna i Elastiska Hem. Först ut var Patrik Regårdh från Ericsson och verksamhetsområdet PA Digital Business Systems. Patrik inledde med att berätta om hur teknologi kan användas som förändringskraft i samhällsutvecklingen och konstaterade att än så länge har det inte hänt så mycket kring digitalisering av bostäder – här finns mycket kvar att göra. Många kanske får associationer till så kallade ”smarta byggnader”, men dessa koncept omfattar inte alla dimensioner av utvecklingspotentialen inom området, men kan möjligen ses som en förutsättning, menade Patrik Regårdh. Digitaliseringen av bostadssektorn kommer att handla om värdeskapande utifrån mänskliga behov, där teknologin förändrar boendet från att handla om en plats till att i större utsträckning ses som en tjänst, med flexibla lösningar utifrån människors livsval kring bl.a. resor, arbete, familj, utbildning och sociala kontakter, menade Patrik Regårdh.

Från vård- till hälsoperspektiv

Efter denna introduktion till digitaliseringsområdet var det dags för Allan Montan från Igeia Health Labs som diskuterade boende och deras medverkan i Elastiska Hem utifrån ett hälsoperspektiv. Allan konstaterade att det pratas för lite om hälsa, istället ligger fokus på vårdområdet, men att detta är på väg att förändras. Och det finns goda skäl att prioritera hälsoperspektivet menade Allan Montan, eftersom det är inom detta område det förebyggande arbetet sker och dessutom är mycket mindre kostsamt. När det gäller förbättrad hälsa är det ofta mer intressant att titta på hälsobeteende, fysisk miljö och socioekonomiska faktorer än på vårdinsatser, menade Allan vidare och berättade att Igeia Health Labs roll i Elastiska Hem är att bidra med ett hälsoperspektiv på boendet och hur man kan skapa hållbara affärsmodeller på området, vilket det finns för få exempel på idag.

Designexperiment som visualiserar frågeställningar

Kvällens tredje och sista gästtalare var Camilla Andersson från Green Leap KTH. Hon berättade om hur de arbetar med ”Research through design” – genom designexperiment som varierar i skala från industridesign till byggnader skapas produkter som är diskursiva objekt, med syfte att lyfta frågeställningar och visualisera dessa som underlag för samtal – istället för att skapa färdiga lösningar. Camilla berättade även om metoden ”Backcasting", användbar för att hantera stora komplexa samhällsutmaningar där man börjar med att definiera målet, för att sedan arbeta sig bakåt i tidsaxeln och bryta ner problemet i olika dellösningar. Enligt Camilla Andersson skulle Elastiska Hem kunna bidra till att gestalta en sådan punkt på skalan, och Green Leap kan bidra med att illustrera hur projektet skulle kunna se ut.

Sammanfattningsvis: En mycket inspirerande och givande kväll, med gästtalare och publikdiskussioner som väckte angelägna frågor och perspektiv kring Elastiska Hem såväl som boendefrågan i stort. För information om kommande seminariekvällar, följ Kod i sociala medier: