Välkommen hem! Om hallens betydelse i ett delat boende

En utmaning i ett delat boende är att skapa hemkänsla i gemensamma utrymmen. Detta gäller inte minst hallen – det första rum som möter dig när du kommer hem.

I innovationsprojektet Elastiska Hem har vi undersökt hur olika typer av delningslösningar kan ge vinster för boende, bostadsbolag och samhälle. En problematik som kan uppstå i boenden med gemensamma ytor är brist på hemkänsla i delade utrymmen. Inte minst gäller detta i hallen, vars betydelse för hemkänslan är stor. Det är när skorna och jackan är av som det känns som att man kommit hem. Hallen är hemmets gräns mot omvärlden, där vi både konkret och mentalt klär av oss ett lager av skydd. I ett delat boende behöver arkitekturen stärka och underlätta den sociala gemenskapen, och som det första rummet man möter när man kommer hem, har hallen stor betydelse som mötesplats och stämningsskapare.

Att utöka känslan av hem
I ett boende där man till exempel delar kök och vardagsrum kan en gemensam hall utvidga hemkänslan, då det är en mer kravlös plats för vardagsmöten. I hallen är det enklare att skala bort en del av formaliteten och komma varandra närmre grannar emellan. För att undvika känsla av offentlig verksamhet, trapphus eller korridor i hallen behöver man arbeta med materialval, möblering och färgsättning för att skapa en hemlik atmosfär.

Det kan vara trägolv, trädörrar, textilier och hemliknande belysning. Det är också viktigt att möjliggöra för de boende att komplettera möbleringen med personliga saker och färgsätta på det sätt som de själva önskar. Idag begränsas möjligheter att möblera passager och trapphus på grund av brandregler, något som ställer extra krav på omsorg vid planering och placering av den gemensamma hallen.

Vill du veta mer?

Kod Arkitekter har genom innovationsprojektet Elastiska Hem skaffat omfattande kunskap om hur delningslösningar kan skapa vinster för bostadsbolag, boende och samhälle. Nyfiken på hur vi kan hjälpa till i just er verksamhet? Välkommen att kontakta oss!

Åsa Kallstenius
Chefsarkitekt Kod Arkitekter och projektledare Elastiska Hem
[email protected]
0707-42 76 32