”Vi vill uppmärksamma kvinnor som driver arkitektföretag”

På torsdag samlas några av arkitektbranschens drivna företagsledare – samtliga kvinnor – hos Kod Arkitekter på Riddargatan i Stockholm. Med seminariet ”Kod håller låda: The Future is Female” vill kontoret rikta strålkastaren mot kvinnor som grundat och driver egna kontor.

− Vi ser ett behov av kvinnliga förebilder i arkitektbranschen och vill uppmärksamma kvinnor som driver arkitektföretag. Vi hoppas eventet kan peppa och inspirera andra kvinnor såväl som branschen i stort, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

”Kod håller låda” är Kod Arkitekters seminarieserie om frågor kopplade till arkitektur, landskap och stadsutveckling. Tidigare ”lådor” har bland annat handlat om bostadsforskning och om stadsutveckling i miljonprogrammet. 14 kvinnor från sju kontor medverkar under torsdagens upplaga. På programmet står en projektrevy med särskilt utvalda projekt från varje kontor, därefter följer en paneldiskussion om entreprenörskap, jämställdhet och om framtidens utmaningar för arkitektbranschen. Moderator är Veronica Hejdelind, verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen.

− Arkitekturhistorien är full av män och trots att mycket är annorlunda idag ser vi fortfarande ett behov av att lyfta fram kvinnor och deras arbete, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Evenemanget “Kod håller låda: The Future is Female” äger rum på torsdag, 26 april, kl. 17:00 hos Kod Arkitekter på Riddargatan i Stockholm.

Medverkande:

Pye Aurell Ehrström, Katarina Grundsell │ Marge Arkitekter
Inga Varg │ Varg Arkitekter
Åsa Ehn Hillberg, Kristina Ehrstedt │ Karavan landskapsarkitekter
Frida Öster, Carolina Wikström │ Asante Arkitektur & Design
Wivian Eidsaunet, Anna Wallerstedt Öberg │ Spectrum Arkitekter
Helena Eliason, Lisa Grape, Ida Wanler │ Joyn Studio
Åsa Kallstenius, Sanna Hederus │ Kod Arkitekter


För mer information, kontakta:

Johannes Folkesson Forss, kommunikatör