Vinnova-miljoner till Elastiska Hem

Projektet Elastiska Hem, som leds av Kod Arkitekter i samarbete med 21 projektparter, beviljas ett anslag på strax under 10 miljoner av innovationsmyndigheten Vinnova. Medlen ska användas till att utveckla en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande.

Elastiska Hem beviljas stöd inom programmet Utmaningsdriven innovation, där syftet är att utveckla nya lösningar som bidrar till att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås. Projektet ska leda till att tre prototyper tas fram, som kombinerar digitalisering och ny teknik med social och rumslig organisering. Syftet är att effektivisera ytanvändning, återvinning och delning av varor och tjänster över tid – och att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden.

– Vi är så glada över att den här konkreta möjligheten att angripa bostadsfrågan utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Det är även ett erkännande till den färdriktning vi tycker behövs på bostadsmarknaden, med nya boendeformer som bygger på delningsekonomi, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och innovationsansvarig på Kod Arkitekter.

Elastiska Hem har tidigare genomgått steg 1 i programmet Utmaningsdriven innovation. Arbetet med steg 2, som nu beviljats anslag, påbörjas i december och pågår sedan i två år. Projektet har en totalbudget om ca 20 miljoner kronor, Vinnova finansierar ca 10 miljoner och de deltagande parterna resten. Projektet leds av Kod Arkitekter i samarbete med:

Usify
Kairos Future
Bio Bo
KTH Arkitektur
Green Leap, KTH
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent
Kollektivhus Nu
Ebab
Ericsson
BoKlok Housing
Stena Fastigheter
Telge Bostäder
Boverket
Bo Tillsammans
Fastighetsägarna Stockholm
Hyresgästföreningen
Igeia Health Labs
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stockholm stad
Trygg-Hansa
Vitec


För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Kallstenius
Chefsarkitekt och innovationsansvarig, Kod Arkitekter
Telefon: 0707-42 76 32
E-post: [email protected]