Vinst för Kv Paradiset!

Kod vinner inbjuden tävling om nytt centrum och landmärke i Huddinge.

Juryns motivering:

”Sekvenser är en hyllning till Huddinge Centrum. Förslagsställarna har inkännande och lyhört byggt vidare på centrums egen unika karaktär och struktur på ett sätt som kommer att förstärka och tydliggöra befintliga kvaliteter.”