Vinst i markanvisningstävling!

Ny kod för Flemingsberg

Kod arkitekter kommer att vara arkitekt åt Riksbyggen i det stora stadsutvecklingsprojektet längs med Hälsovägen i Flemingsberg.

Efter vinst i markanvisningstävlingen kommer Kod arkitekter att rita 200 lägenheter i två kvarter. Både höga och lägre hus ryms i kvarteren. Den nya planen för området främjar kontakt mellan de befintliga bostäderna i Grantorp samt sjukhuset och högskolan på andra sidan vägen.