Widerströmska huset publiceras i Arkitektur

Se extern länk