Dubbla anslag till Kods utvecklingsprojekt

Kod får anslag från ARQ till två helt nya utvecklingsprojekt, båda med anknytning till hållbar stadsutveckling och nya möjligheter i villastaden. Sedan 2013 har Kod Arkitekter undersökt villastadens potential i initiativet 500k.    

– Nu kan vi ta fram fler lösningar som gynnar användare och samtidigt bemöter samhällsutmaningar, säger Karin Kjellson, ansvarig för 500k.

De två projekten, som tillsammans får 500 000 kr i stöd från ARQ, är:

”Resilienta villastäder”
Hur offentlig och privat sektor ska kunna samarbeta med husägare för att säkra klimatanpassning och vidareutveckla ekosystemtjänster i villastaden. Projektet ska drivas i samarbete med Albaeco och kommer att kartlägga dagens ansvar och regleringar samt föreslå nya verktyg för att vidareutveckla de gröna kvaliteterna i villastaden.

”Från egnahemsrörelse till dela-hem-rörelse”
En undersökning av hur befintliga egnahemshus kan anpassas för vår tids krav på tillgänglighet samtidigt som fler hem skapas genom denna om- och tillbyggnad.