Elastiska Hem får Vinnova-finansiering

Kod Arkitekters utvecklingsprojekt Elastiska Hem har tilldelats bidrag från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Tillsammans med ett flertal projektparter kommer kontoret att undersöka hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö och motverka segregation.

Elastiska Hem är ett av tre projekt som beviljats bidrag i kategorin ”Hållbara attraktiva städer” inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation steg 1, vilket meddelades i onsdags. Bidraget omfattar 482 000 kr.

– Vi är stolta och glada över det här stödet från Vinnova. Det är ett erkännande till projektet och dess idéer för att möta flera centrala samhällsutmaningar. Nu hoppas vi även få med oss Boverket, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och ansvarig för Kod Utveckling.

En elastisk boendeform som främjar delande, gemenskap och välmående

En ny upplåtelseform där hyran kan bli billigare om du delar med dig av något – t.ex. ett rum, en yta, ett verktyg eller en tjänst. Ett flerbostadshus där du kan hyra fler eller färre rum, ytor och funktioner efter tid och behov. En digital ”parallellvärld” som förenklar kommunikation, delande och administration – det är några exempel på idéerna i Elastiska Hem.

Ambitionen är att tvärvetenskapligt undersöka hur en ny boendeform, byggd på ett elastiskt och hållbart tankesätt, skulle kunna ta sig an stora sociala samhällsfrågor som ensamhet, segregation och psykisk ohälsa – samtidigt som bostadsbeståndet utvecklas.

Motivering från Vinnova

”Ansökan beskriver ett spännande koncept som adresserar flera samhällsutmaningar i ett och samma koncept. [---] Idén har också potential att bidra till ökad jämställdhet och det finns potential att ta konceptet från en nationell till internationell nivå.”

– Det är glädjande att ett projekt med inriktning på sociala samhällsfrågor premieras. Vi ser fram emot att driva projektet vidare tillsammans med våra projektparter, säger Pernilla Ivarsson, projektledare för Elastiska Hem.
Onsdagen 9 november anordnas en seminariekväll om Elastiska Hem hos Kod Arkitekter i Stockholm.

För mer information, kontakta:

Åsa Kallstenius
Chefsarkitekt och ansvarig för Kod Utveckling
Telefon: 0707-42 76 32. E-post: [email protected]