Elastiska Hem – Kods nya utvecklingsprojekt!

Tänk dig ett bostadshus som anpassar sig efter ditt liv – istället för tvärtom. Där du slipper flytta trots att du behöver en annan bostadsstorlek och andra funktioner. Med det nya utvecklingsprojektet Elastiska Hem vill Kod Arkitekter undersöka hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö och motverka segregation. Är tiden mogen för ett nytt sätt att bo?

En ny upplåtelseform där hyran kan bli billigare om du delar med dig av något – t.ex. ett rum, en yta, ett verktyg eller en tjänst. Ett flerbostadshus där du kan hyra fler eller färre rum, ytor och funktioner efter tid och behov. En digital ”parallellvärld” som förenklar kommunikation, delande och administration – det är några exempel på idéerna i Elastiska Hem, ett nytt utvecklingsprojekt som Kod Arkitekter driver på eget initiativ.

– Vi vill undersöka om en mer elastisk boendeform kan bemöta stora sociala samhällsutmaningar på ett bättre sätt än i dag. Ett normkritiskt förhållningssätt som ser bortom rådande bostadsindelning i form av 1 rok, 2 rok osv. Som arkitekter har vi ett ansvar att göra vad vi kan för att bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.