Expertisen samlad på Elastiska Hems startmöte

Det var mycket kunskap samlad i ett och samma rum under tisdagens startmöte för nästa steg i innovationsprojektet Elastiska Hem. Kan vi nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att förändra hur vi bor? En tjänst för nya boendeformer ska utvecklas och tre byggbara prototyper ska gestaltas. Resurssparande, tillitsskapande, delningsekonomi, yteffektivitet och återvinning är några av projektets centrala delar. Till sin hjälp har man 21 samarbetspartners, 20 miljoner i budget och en tvåårig tidsplan.

Dagens stormöte innehöll case-presentationer, workshops och genomgång av projektets olika processer, men också föredrag av ett flertal av projektets experter, som talade om hur informationsläget ser ut kring delande i boendet idag. Bland de många talarna fanns representanter från bl.a. Kollektivhus Nu, Sharing City Göteborg, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Vad kan vi lära av Kollektivhusrörelsens 40-åriga erfarenhet av delning kopplat till boende? Vilka är de viktigaste sakerna att tänka på när man startar upp en delningstjänst, och vad är egentligen en flödesgarderob? Det var några av frågorna som lyftes i presentationerna.

Elastiska Hem är ett innovationsprojekt med stora ambitioner. Det tar sig an vår tids stora ödesfråga med utgångspunkt i hur vi bor. Alltså: Kan vi skapa en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar värld genom en radikal förändring av vårt sätt att bo och leva? Frågans komplexitet kräver ett multidisciplinärt samarbete, därför har projektet samlat över 20 samarbetspartners från olika branscher och med olika expertkompetenser.

Konkret så ska projektet inom två år ha resulterat i en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande, samt tre byggbara prototyper. Prototyperna ska konkretisera hur Elastiska Hem kan tillämpas som koncept och lösning i olika situationer och skalor, och utgår från tre specifika fall kopplade till bostadsbolagen BoKlok, Stena Fastigheter och Telge Bostäder.

Projektplanen innehåller ett flertal arbetsprocesser som sker parallellt. Några av de moment som nu tar vid handlar om datainsamling, omvärldsanalys och analys av olika framtidsscenarion. Elastiska Hem drivs med stöd från projektets parter samt Vinnova, inom programmet Utmaningsdriven innovation.

Mer info om Elastiska Hem och en lista över projektets 21 parter finns här.