Klimatanpassa din villatomt – en guide i 8 steg

Visste du att din villaträdgård kan bidra till att hela staden bättre hanterar klimatförändringar och naturkatastrofer? I det senaste numret av tidningen Villaägaren, som är Villaägarnas medlemsmagasin, berättar Åsa Kallstenius och Magnus Schön från Kod Arkitekter om villaträdgårdarnas betydelse för ekosystemet.

Kod har undersökt frågan tillsammans med Albaeco, vilket resulterade i rapporten ”Resilienta villastäder”. Bara i Stockholm utgör villatomter ungefär 30% av stadens totala grönområden. Det är en ansenlig del av stadens ekosystemtjänster – den nytta som naturen gör för oss människor på olika sätt. En villaträdgård med mjuk mark, träd och växtlighet kan bidra till att dämpa buller, förebygga värmeböljor, ta hand om regnvatten, ge en jämnare temperatur och en ökad biologisk mångfald – för att nämna några saker.

Men villaträdgårdar saknar rättsligt skydd - därför är det viktigt att sprida kunskapen kring dess samhällsfrämjande funktioner bland villaägare. Som tur är finns det mycket man som villaägare kan göra – här är 8 punkter att checka av för en klimatanpassad villatomt:

- Jag har en varierad trädgård som skapar livsrum för många olika arter.
- Jag odlar mat för husbehov eller har fruktträd på tomten.
- Min tomt har grönska av varierat slag, som bidrar till min och min omgivnings hälsa och välbefinnande.
- Jag tar hand om allt regnvatten som faller på huset och tomten och låter regnvattnet infiltrera i marken.
- Jag har få eller inga hårdgjorda ytor på tomten.
- Jag har en kompost.
- Jag har blommande växter som är nektarrika – eller en bikupa.
- Jag har uppvuxna träd och vegetation på tomten som ger svalka vid värmeböljor.

Vill du veta mer om Kod Arkitekters expertis och tjänster inom hållbar utveckling? Välkommen att kontakta Magnus Schön, hållbarhetsansvarig på Kod.