Kod håller låda: Elastiska Hem

Tiden är snart kommen för höstens Kod håller låda - som Kod Arkitekters återkommande seminariekvällar kallas. Denna gång har turen kommit till vårt utvecklingsprojekt Elastiska Hem.

Tänk dig ett bostadshus som anpassar sig efter ditt liv – istället för tvärtom. Där du slipper flytta trots att du behöver en annan bostadsstorlek och andra funktioner. Med utvecklingsprojektet Elastiska Hem vill vi undersöka hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö, främja delande och resurseffektivitet samt motverka segregation. Läs mer om projektet här.

Datum: Onsdag 9 november
Tid: Kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Hos Kod Arkitekter, Riddargatan 30
OSA: [email protected]
Facebook-event finns här.

Medverkande:

Pernilla Ivarsson

Pernilla har flera års erfarenhet som arkitekt i olika faser och typer av projekt, är certifierad passivhusdesigner och har undersökt kollektiva boendevariationer genom bl.a. stipendium från Chalmers. Hon är initiativtagare och projektledare för Elastiska hem som är ett projekt under Kod Utveckling.

Allan Montan, Igeia Health Labs

Igeia Health Labs arbetar utifrån att det mest effektiva sättet att skapa hälsa är att förebygga ohälsa. Genom att utgå från både individens behov och de strukturer som påverkar har de tagit fram en process för hur ett strukturererat och brukarcentrerat häsofrämjande arbete bedrivs för att skapa fler friska år. Hur kan boendet på detta sätt främja en bättre hälsa?

Patrik Regårdh, Ericsson - PA digital Business Systems

Digital business systems är en nybildad enhet med ansvar för Ericssons mjukvaruafär inom drifts och affärssystem. Patrik bidrar med kunnande i digitalisering, digitala tjänster och plattformsbaserade affärsmodeller. Hur kommer digitaliseringen förändra vår boendesituation?

Camilla Andersson, Kth - Green Leap

Green Leap är en tvärvetenskaplig forskargrupp inom arkitektur, produktdesign, interaktionsdesign, framtidsstudier och miljöanalys. De undersöker beteenden och konsumtionsmönster för att förstå hinder och drivkrafter för hållbara livsstilar.