Kod nominerade till Årets Betongarkitekt

Kod-arkitekterna Åsa Kallstenius och Lina Lindqvist är nominerade till Årets Betongarkitekt för sitt arbete med Rosteriet. Priset delas ut av Tidskriften Betong och tilldelas en arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkten är ett under det senaste året färdigställt projekt där betong väsentligt bidragit till god arkitektur.

Från juryns motivering:
"Ett ovanligt fint arkitektarbete har gett en rik och komplex volymuppbyggnad med ett levande innehåll och som möter omgivande stadsrum på ett självklart sätt. Projektet visar betongens möjligheter att skapa ett varierat och karaktärsstarkt uttryck."

Kod Arkitekter har, genom Åsa Kallstenius och Sanna Hederus, tilldelats utmärkelsen en gång tidigare. Då för Widerströmska Huset. Kod har nu möjligheten att som första kontor vinna priset två gånger.

Nomineringen till Årets Betongarkitekt är resultatet av ett stort lagarbete. De vars arbete som har gjort projektet möjligt är:

Åsa Kallstenius (ansvarig), Karin Arnberg (handläggande), Lina Lindqvist (handläggande prefab fasad) samt Loise Tengsved, Marcus Heverius, Erik Pettersson, Magnus Schön, John Billberg, Maja Westman, Britta Ader, Anja Franzén, Helena Wessberg, Petter Jacobson, Sanna Hederus.

Priset för Årets Betongarkitekt delas ut under Betonggalan den 23 november.