Widerströmska Huset

Ett akademiskt hus vid nya KI

Döpt efter Sveriges första kvinnliga läkare och hem åt Folkhälsomyndigheten. Widerströmska Huset är en rationell kontorsbyggnad som vänder sig ut mot staden och skapar en ny entréplats. Den säregna fasaden för tankarna till en särskild mönstertradition – den norska lusekoftan.

Uppdrag
Kontor och undervisningslokaler för Karolinska Institutet.

Plats
Karolinska Institutet, Solna

Beställare
Akademiska Hus i Stockholm

Storlek
18 500 m² BTA

Priser och Utmärkelser
Vinst i parallellt uppdrag 2008
Årets Betongarkitekt 2013

Kontaktperson
Sanna Hederus och Åsa Kallstenius

Publikationer
Arkitektur nr 3 2013

Status
Färdigställt 2012

Foto
Måns Berg
Åke E:son Lindman

Widerstömska huset innehåller kontor och undervisningslokaler för Karolinska institutet, KI. Uppdraget, att rita en rationell kontorsbyggnad, fick vi genom vinst i ett parallellt uppdrag 2008. Karolinska institutet, Campus Solna, var relativt anonymt i fysisk form, gömt bakom grönska och kringgärdat av motorvägar. Widerströmska huset var början av en stor expansion av KI campus mot Solnavägen.

Byggnaden ligger i korsningen av Tomtebodavägen och Solnavägen. Vårt angreppssätt var att markera entrén till området från norr och visa verksamheten utåt. Byggnaden ligger i gatuliv och tar upp riktningarna från de två korsande gatorna - varav husets icke räta vinklar. Volymen, med en lägre del på sju våningar och en högre på tio våningar intill Solnavägen förhåller sig i skala till lägre äldre byggnader på campusområdet och till kommande högre bebyggelse längs med Solnavägen. Fasaden är uppbyggd av bröstningsbalkar och fönsterband som sveper runt hela byggnaden.

Solna stads önskemål om verksamheter i bottenvåningen mot Solnavägen har vi översatt till en långsträckt foajé längs gatufasaden. Ett gemensamt generöst rum som rymmer uppehållsytor till undervisningslokaler och binder samman trapphusen. Kontorsplanen är effektivt planerade med ett modulsystem för ett flexibelt användande och går att förändra från dagens cellkontor till ett öppet kontorslanskap.

Foajén

Widerströmska är ett helt prefabricerat hus. Vi valde att bearbeta de prefabricerade elementen, att inte klä in dem och dölja med ytterligare skikt. Byggnaden ska stå för materialitet och beständighet. Därför är formsidan av betongelementet ytskikt på vägg och räcke i foajén, de rombiska pelarna synligt ilagade och fasadens bröstningsbalkar husets signum.

Tegeltraditionen som dominerar arkitekturen på campusområdet förs vidare i form av tegel ingjutet i ljus betong. Byggnadens ”kod” – tegelstenarnas speciella mönsterverkan i fasaden – var inspirerad från traditionella stickningsmönster, och vi har i efterhand fått höra att byggnaden refererats till som ”lusekoftan”. Med en gummimatris i gjutformen kunde vi använda teglet i valfritt mönster. På avstånd ses teglet som horisontella band och på nära håll som ett mönster med reliefverkan.

Summering

Bearbetat stadsrum
Byggnaden förhåller sig till de omgivande byggnaderna och gatan och bildar ett nytt entrétorg.

Omtolkad ornamentik
En ny tolkning av av teglet som ornamentik vilken här fungerar med en rationell byggteknik.

Öppet och välkomnande
Verksamhetens offentliga delar är placerade mot gaturummet och är utformade för att uppmuntra till möten mellan forskare och studenter.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera