Widerströmska Huset

Ett akademiskt hus vid nya KI


Vad vi ville uppnå

Bearbetat stadsrum

Byggnaden förhåller sig till de omgivande byggnaderna och gatan och bildar ett nytt entrétorg.

Omtolkad ornamentik

En ny tolkning av av teglet som ornamentik vilken här fungerar med en rationell byggteknik

Öppet och välkomnande

Verksamhetens offentliga delar är placerade mot gaturummet och är utformade för att uppmuntra till möten mellan forskare och studenter

Situationsplan

Fler projekt