Matrisgjutning till Rosteriet

Prefabriceringen av fasadelementen är i full gång på Skandinaviska byggelements fabrik i Hallsberg. Elementen transporteras sedan direkt till Liljeholmen för montage på fasad.