Rosteriet

Urban pusselknut i Liljeholmen

Idén bakom Rosteriet är att utifrån platsens förutsättningar och behov skräddarsy ett kvarter med en mångfald av bostadsstorlekar, lägenhetstyper och verksamhetslokaler. Kvarteret består av tre flätade volymer där rätt sak är på rätt plats.

Uppdrag
Stadskvarter med 225 bostäder, kommersiella lokaler, förskola med 8 avd. och garage

Storlek
29 750 m² BTA

Plats
Liljeholmen, Stockholm

Beställare
SSM Bygg & Fastighets AB

Kontaktperson
Åsa Kallstenius och Lina Lindqvist

Status
Färdigställt 2016

Utmärkelser
Nominerade till Årets betongarkitekt 2017

Foto
Måns Berg

Butiker mot Liljeholmsvägen ger ett aktivt gaturum, en cafélokal i kvarterets hörn bidrar till socialt utbyte och möten. Den stora förskolan i bottenplanet ligger vänd ut mot Trekantsparken, skapar liv och rörelse i området och ger goda möjligheter för barnfamiljer i kvarteret.

I utformningen av Rosteriet har stor vikt lagts vid att skapa utsikter för så många boende som möjligt och alla lägenheter har försetts med generösa balkonger. Mot parken är huskroppen lägre för att släppa in sol. I en spetsig gavel mot norr är kvarteret som högst, mot de omgivande kontorsbyggnaderna.

Istället för att måla de prefabricerade betongelementen användes en betonglasyr så att djup och materialitet i betongens yta lyser igenom.

Summering

Pusslad volym
Kvarteret är ihopsatt av tre flätade volymer vars form och innehåll har utformats efter platsen och omgivningarnas förutsättningar och behov.

Mångfald och variation
Ett varierat bostadsbestånd som möjliggör för människor med olika livssituationer att bo i samma hus.

Framhäva betongens kvaliteter
Rosteriet är en närstudie i betongens kvaliteter – där skiftningar, reliefer och ett karaktärsfullt, matrisgjutet fasadmönster i husets sockel och portik visar den prefabricerade betongens förmåga att skapa ett varierat, levande uttryck och en stark arkitektonisk identitet.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera