Rosteriet

Urban pusselknut i Liljeholmen


Idén bakom Rosteriet är att utifrån platsens förutsättningar och behov skräddarsy ett kvarter med en mångfald av bostadsstorlekar, lägenhetstyper och verksamhetslokaler. Kvarteret består av tre flätade volymer där rätt sak är på rätt plats: Butiker mot Liljeholmsvägen ger ett aktivt gaturum, en cafélokal i kvarterets hörn bidrar till socialt utbyte och möten. Den stora förskolan i bottenplanet ligger vänd ut mot Trekantsparken, skapar liv och rörelse i området och ger goda möjligheter för barnfamiljer i kvarteret.

I utformningen av Rosteriet har stor vikt lagts vid att skapa utsikter för så många boende som möjligt och alla lägenheter har försetts med generösa balkonger. Mot parken är huskroppen lägre för att släppa in sol. I en spetsig gavel mot norr är kvarteret som högst, mot de omgivande kontorsbyggnaderna.

Rosteriet är en närstudie i betongens kvaliteter – där skiftningar, reliefer och ett karaktärsfullt, matrisgjutet fasadmönster i husets sockel och portik visar den prefabricerade betongens förmåga att skapa ett varierat, levande uttryck och en stark arkitektonisk identitet.

Vad vi ville uppnå

Pusslad volym

Kvarteret är ihopsatt av tre flätade volymer vars form och innehåll har utformats efter platsen och omgivningarnas förutsättningar och behov.

Mångfald och variation

Ett varierat bostadsbestånd som möjliggör för människor med olika livssituationer att bo i samma hus.

Framhäva betongens kvaliteter

Istället för att måla de prefabricerade betongelementen användes en betonglasyr så att djup och materialitet i betongens yta lyser igenom.

Situationsplan

Typplan

Sektion

Kod: PUSSELKNUT

”Pusselknuten hanterar ljud, ljus och rörelse i den stora volymen. Den knyter samman olika skalor i kvarteret, leder vidare rörelse genom huset, blockerar buller från gatan och öppnar upp för ljus till lägenheterna”

Fler projekt