Medialt intresse för Elastiska Hem

Det surras i medierna om Kods Vinnova-finansierade utvecklingsprojekt Elastiska Hem!  I det senaste numret av Tidskriften Arkitektur förekommer Elastiska Hem i en spaning av Dan Hallemar kring ordet "elastisk" och hur det används i relation till arkitektur, och idag publicerades en artikel i Samhällsbyggaren som uppmärksammar projektet.

Syftet med Elastiska Hem är att tvärvetenskapligt undersöka hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö och motverka segregation. Läs mer om projektet här.