Nio sätt att göra boendet mer hållbart

Är du bostadsutvecklare och vill ha handfasta tips för hur man får boendet att främja ett hållbart vardagsliv? Nu släpper Kod Arkitekter en verktygslåda med nio strategier för att uppnå just detta. Publikationen är ett resultat av det Vinnova-finansierade projektet Elastiska Hem, som nu är avslutat.

Det arkitekturdrivna innovationsprojektet Elastiska Hem startade 2016 och avslutas nu inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation steg 2. Över 20 projektparter har deltagit i projektet, med expertis från bland annat arkitekter, bostadsbolag, sociologer, framtidsanalytiker, tjänstedesigners, digitala experter och hållbarhetsforskare.

Projektets centrala idé är att människor har stora möjligheter att ställa om till en mer hållbar livsstil om boendet på olika sätt stöttar detta. Tre mål står i fokus: ökad tillit, gemenskap och resursdelning. Det uppnås genom att bygga in förändringsbarhet och resiliens – att öka det man kallar för boendets ”elasticitet”. Elasticiteten omfattar boendets fysiska rum och sociala roll, såväl som dess ekonomiska modell. Projektet svarar mot flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Ska vi nå hållbarhetsmålen behöver vi ta ett helhetsgrepp på hållbarheten i boendemiljön vilket många bostadsutvecklare missar idag. Förhoppningsvis kan den här verktygslådan vara till hjälp i det arbetet, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter och projektledare för Elastiska Hem.

En ”verktygslåda” med nio strategier
Den publikation som nu offentliggörs kallas för ”verktygslåda” och är till för att inspirera till förändring. Utifrån ett mångårigt och omfattande arbete presenteras här nio strategier för att uppnå ökad elasticitet i boendet.

Publikationen vänder sig till fastighetsutvecklare, fastighetsägare, kommuner, bostadsrättsföreningar – och alla som är intresserade av ett alternativ till hur boendet kan utvecklas och utformas. Här finns handfasta tips på hur en bostadsaktör kan underlätta faktorer som delande av bostadsyta, förändringsbarhet över tid, gemenskapsbyggande, kretslopp i vardagen, gemensam utemiljö, förvaltning, digitala lösningar och elastiska avtal.

De nio strategierna förhåller sig till bostadsutvecklingens olika skeden, från planprocess och dialogarbete till utveckling av befintliga bostäder och utformning av nya.

– Nu finns en kunskapsbank för att öka elasticiteten i våra befintliga bostäder och för att börja producera nya Elastiska Hem. Vi hoppas såklart på ett stort intresse från kommuner och fastighetsutvecklare. Fler aktörer behöver se helheten och hitta synergier mellan social och ekologisk hållbarhet, så att boendet kan stärka ett hållbart vardagsliv, säger Åsa Kallstenius.

Ta del av publikationen i sin helhet på Kod Arkitekters hemsida.

För mer information:

Åsa Kallstenius
Chefsarkitekt och innovationsansvarig, Kod Arkitekter
Telefon: 0707 427 632
E-post: [email protected]

Johannes Folkesson Forss
Kommunikatör och presskontakt
Telefon: 0739 711 773
E-post: [email protected]