Paraden vinnare av Byggnadsmärket 2018

Paraden i Barkarbystaden, ritat av Kod Arkitekter på uppdrag av Åke Sundvall, tilldelas Järfälla kommuns pris Byggnadsmärket 2018. 

Utmärkelsen Byggnadsmärket delas ut av miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun och syftet är att uppmärksamma god arkitektur, stadsbyggnad och byggnadskultur i kommunen. Järfällaborna har själva varit med och skickat in nomineringsförslag. Byggnadsmärket delas egentligen ut årligen, men i år delade man ut både 2018- och 2019 års utmärkelser, då prisutdelningen uteblev förra året.

En värdig, högrest fond mot torget
Paraden ligger vid Stora Torget där Barkarbystaden börjar och därför var en central intention att bygga en tydlig och värdig, högrest fond mot torget. Projektet är en modern tolkning av ett bostadspalats, där klassiska boendekvaliteter tar plats i ett nutida sammanhang, och den blåputsade fasaden är en blinkning till Stockholms konserthus.

"Det känns jättekul. Vi ville forma ett värdigt hus som skapade en fond till torget. Det har varit väldigt roligt att jobba med det här projektet och det har varit ett stort lagarbete", säger Åsa Kallstenius till tidningen Mitti Järfälla.

Så här löd motiveringen:
"I Paraden har arkitekterna lyckats skapa en värdig fond mot ett publikt torg som lyfter rummet och stärker torget som offentlig plats. Byggnaden har ett skarpt och modernt uttryck i klassisk form och anspelar på renässansens indelning av fasaden med kraftig sockelvåning och avvikande takvåning. Moderna stålkonstruktioner i geometriska former accentuerar fasaden och anpassar balkongernas möte med torget. Den vita terrassosockeln andas elegans och sjunker i sin höjd när fasaden lämnar torget för att ytterligare ge tyngd åt vad som är viktigt på platsen. Kulören länkar oss bakåt i historien till Konserthuset vid Hötorget, även det en stark och tydlig fond till en publik plats. Gården är väl omhändertagen med tydliga rum för lek, vila och umgänge och bjuder på spännande detaljer i dagvattenhanteringen."

Plakett och prisutdelning väntar
Byggnaden kommer nu att tilldelas en plakett att fästa på fasaden, och prisutdelning väntar i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

Mer information, bilder och ritningar över Paraden finns här.