Photo: Måns Berg

Paraden

Kvarterspalats i Barkarbystaden

Ett stort bostadskvarter i centrala Barkarbystaden, med en högrest fond mot torget och en blåputsad fasad inspirerad av Stockholms konserthus. Paraden är en modern tolkning av ett bostadspalats, där klassiska boendekvaliteter tar plats i ett nutida sammanhang.

Uppdrag
Bostadskvarter med 217 lägenheter samt lokaler

Utmärkelser
Vinnare av Byggnadsmärket 2018
Nominerad Årets Fasad 2019

Storlek
ca 19 000 m² BTA (ljus)

Plats
Barkarbystaden, Järfälla, Stockholm

Beställare
Åke Sundvall AB

Status
Färdigställt 2018

Kontaktperson
Åsa Kallstenius och Karin Arnberg

Foto
Måns Berg

Barkarbystaden är ett omfattande stadsbyggnadsprojekt i Järfälla norr om Stockholm. På ett tidigare flygfält intill ett stort handelsområde och med Järvafältet på andra sidan växer en ny kvartersstad fram. Ambitionen om den täta, levande kvarterstaden med torg och platsbildningar på denna plats utan starka rumsliga, topografiska eller historiska element, ett tabula rasa, var en utmaning. Vad är ett modernt stadskvarter på en plats som detta?

Kv Paraden ligger vid Stora Torget där Barkarbystaden börjar och därför var en central intention att bygga en tydlig och värdig fond till torget. Vi ville att kvarteret skulle få en stark och sammanhållen karaktär för att kunna svara mot den anonyma stadsbilden i handelsområdet intill. Men volymerna anpassas i skala och höjd efter väderstreck och läge. Kvarteret har utformats för att optimera solinsläppet på gården. Den södra delen är lägre, och taklandskapet på byggnaderna i öster, söder och väster är varierat för att inte blockera ljuset, samt för att bilda generösa takterrasser.

Fasaden mot torget är hög och palatslik, vilket ger kvarteret ett stadsmässigt uttryck. En tydlig sockelvåning rymmer lokaler, och den karaktäristiska ornamentiken i form av smidesbågar fungerar även som en skärm för bostäderna bakom. De grunda spanska balkongerna skapar kontakt mellan den enskilda bostaden och stadslivet. Trots sin storlek och kvartersstruktur är Paraden inte en stängd volym. Här finns öppningar som skapar genomblickar genom kvarteret, och en stor portik i bottenvåningen ger kontakt mellan torget och innergården. Gården är en av kvarterets största kvaliteter. Ett stort, gemensamt rum med planteringar, sittbänkar, odlingslådor och lekplats. Fasadens material och kulörer ger kvarteret sin särprägel, samtidigt som de är beständiga och åldras med värdighet; blå puts, ljus terrazzo och nätta smidesdetaljer.

Paraden rymmer över 200 lägenheter, från ettor till femmor. Vi ville att bostäderna skulle ha klassiska boendekvaliteter, exempel på detta är tydliga rum med möblerbara hörn, fönster ner till golv, pardörrar och siktlinjer genom bostaden. Alla lägenheter ligger över hörn eller är genomgående och har ljusinsläpp från minst två håll.

Summering

Sammanhållet kvarter med rikt inre
Ett kvarterspalats med grönskande innergård och sammanhängande formspråk

Boendekvaliteter
Alla lägenheter ligger över hörn eller är genomgående och har ljusinsläpp från minst två håll

Beständiga material
Material och kulörer som ger byggnaden en tydlig identitet, och som samtidigt är beständiga och åldras med värdighet

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera