Platsbesök i Kista Äng

I norra Kista planeras en ny stadsdel med bostäder, skola, förskola, parker och torg. Vårt bidrag tillsammans med ByggVesta för området ”Kista Äng” är ett blandat kvarter med en mix av hyresrätter, studentlägenheter och verksamhetslokaler. I maj flyttar de första boende in i kvarteret.