Kista äng Öst

Stadsmässigt kvarter med hyres- och studentlägenheter

I norra Kista planeras en ny stadsdel med bostäder, skola, förskola, parker och torg. Vårt bidrag till området ”Kista Äng” är ett stadsmässigt kvarter med en blandning av hyresrätter, studentlägenheter och verksamhetslokaler.

Uppdrag
Kvarter med bostäder, studentbostäder och lokaler

Plats
Kista, Stockholm

Beställare
ByggVesta

Status
Systemhandling 2018
Pågående bygge 2023-2024

Storlek
Totalt 222 lägenheter
ca 17 500 m2 BTA

Kontaktperson
Christina Turesson

Det triangulära kvarteret består av tre hus som varierar i höjd och form, vilket ger dem en individuell karaktär samtidigt som de binds ihop av ett tydligt släktskap i de ljusa, mjuka kulörerna. Det höga, vinklade huset har en stadsmässig sockelvåning med butikslokaler i hörnlägen.

En blandning av lägenhetstyper

De lägre bostadshusen om fyra och sex våningar består främst av mindre enkelsidiga bostäder eller hörnlägenheter. Här finns kvarterets studentlägenheter. Det högre bostadshuset om åtta våningar har ljusa trapphus i fasad. I gavellägena finns större lägenheter med fönster i tre väderstreck. Alla husen har utgång direkt mot gården. I lägenheterna har balkonger och stora fönster prioriterats för att skapa goda boendekvaliteter.

Fasade hörn skapar öppenhet

Byggnadernas fasade hörn fyller flera funktioner: De öppnar upp gården och släpper in ljus, de ger utblickar och bildar entréplatser till de omgivande gränderna. Husvolymen länkar samman kvarterets yttre högre skala med den inre lägre skalan, och byggnadens vinklar följer kvarterets riktningar.

En ljus, varierad gestaltning och hörnlokaler

Kvarteret går i enhetliga material med en variation av ljusa putskulörer. Husfasaderna eftersträvar en klassisk tre-indelning av fasaden med tydligt sockelmotiv med markerade entréer och lokaler mot gatumark, och avvikande utformning av fönster och balkonger som avslutar fasaden uppåt. Lokaler med stora glaspartier är förlagda i alla tre hörnlägen mot Borgarfjordsgatan och Kista Alléväg. Mot Hörntorget i sydvästläge finns en lokal med extra generösa glaspartier och hög rumshöjd.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera