Foto: Måns Berg

Fleming 7: Entré

Öppet gatuplan och välkomnande entré

Från slutet, mörkt och grått till öppet, ljust och varmt. Med rätt utformning kan en ombyggd entré göra enorm skillnad. Som för det här 60-tals kontorshuset på Fleminggatan i Stockholm.

Plats
Fleminggatan, Stockholm

Uppdrag
Ombyggnad av entréplan i kontorsfastighet

Beställare
Mengus

Status
Färdigställt 2015

Kontaktpersoner
Åsa Kallstenius och Lukas Narvaja

Team
Åsa Kallstenius, Lukas Narvaja, Elin Rosenberg

Foto
Måns Berg

Innan ombyggnaden upplevdes fasaden mot gatan som sluten, med frostade glas och dold inre verksamhet, flera serviceutrymmen i fasad och indragna entréer gav ett mörkt, otryggt och stökigt intryck. Genom att flytta ut fasaden till ett liv frigjorde vi utrymme till en rymlig lobby. Den nya entrén i kombination med att en restauranglokal fick ersätta den slutna verksamheten mot gatan gav hela huset en öppnare känsla med mer liv och rörelse. För besökare och förbipasserande är den nya entrén varm och inbjudande. Kombinationen av ljuskällor, inredningens varma känsla och ett nytt, blankt skärmtak gör entréns presentation mot gatan tydlig och välkomnande; man stannar lätt upp, blir nyfiken och tittar in.

Summering

Anpassning till det befintliga
Byggnadens befintliga struktur och konstruktion togs till vara vid ombyggnaden

Öppna upp
Den slutna bottenvåningen öppnades upp och kontakten med gaturummet förstärktes

Förtydliga entrén
Genom ljussättning, skyltning och ett nytt skärmtak att mötas under

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera