Detektiven

Fjärilstornet i Linköping

Detektiven är ett förslag till nya bostäder i centrala Linköping, i ett grafiskt och skulpturalt tillägg där de befintliga volymerna bevaras, samtidigt som gaturummet får mer grönska och fler sociala rum.

Uppdrag
Bostäder, 36 lgh. Infillprojekt i befintligt kvarter

Storlek
ca 2.800 m² BTA

Plats
Linköping

Kontaktperson
Sanna Hederus

Beställare
Vasaparken

Status
Detaljplaneskede

Fjärilstornet tillför Linköpings stadskärna nya bostäder i en grafisk och skulptural byggnad med fyra mindre lägenheter per plan, totalt ca 36 lägenheter. Kvarteret Detektiven och gaturummet tillförs grönska, fler sociala rum och de befintliga volymerna bevaras. De boende får en gemensam takträdgård som mötesplats. Kvarteret har en tidstypisk arkitektur från 1960-talet. Den nya byggnaden föreslås vara 10 våningar och placeras inne på gården. Entré till det nya huset sker från gården.

Summering

Grafisk och skulptural byggnad

Fjärilstornet tillför Linköpings stadskärna nya bostäder i en grafisk och skulptural byggnad.

Grönska och sociala rum

Kvarteret och gaturummet tillförs grönska och fler sociala rum.

Bevara

Det befintliga kvarteret bevaras

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera