Detektiven

Fjärilstornet i Linköping

Detektiven är ett förslag till nya bostäder i centrala Linköping, i ett grafiskt och skulpturalt tillägg där de befintliga 60-talsvolymerna bevaras, samtidigt som gaturummet får mer grönska och fler sociala rum. Kod Arkitekter har tagit fram underlag till ny detaljplan som antogs 2015.

Uppdrag
Underlag till ny detaljplan, infillprojekt i befintligt kvarter. Vinst i parallellt uppdrag 2015.

Storlek
ca 2.800 m² BTA

Plats
Linköping

Kontaktperson
Sanna Hederus

Beställare
Vasaparken

Status
Parallellt uppdrag, 2015

Kvarteret Detektiven ligger centralt i Linköpings stadskärna. På platsen ligger en tidstypisk 60-talsbyggnad, i två våningar med lokaler i botten och en högre del med bostäder. Vårt förslag utgår från att dessa volymer bevaras och kompletteras med ett upplyft bostadstorn, som placeras inne på gården väl synligt men inte i gatuliv, vilket skapar en större frihet i höjd. Det nya bostadshuset ansluter till den befintliga lågdelen vars tak blir en gemensam takträdgård och som ansluter till St. Larsgatans skala.

Takträdgård tillför grönska till staden

Takträdgården är gemensam och rymmer även cykelparkering, gemensam tvättstuga och samlingslokal för hela kvarteret. Trädgården nås från både det befintliga punkthuset och den nya byggnaden. Detta tillför kvarteret användbar gård som inte finns idag och blir en vacker utsikt från bostäderna. Genom placeringen av trädgården på det låga taket blir takträdgården också en del av gatumiljön, ett grönt tillskott på St. Larsgatan.

En öppen grön gård

Byggnaden är upplyft då gårdens yta är begränsad. Gårdsrummet utformas för att vara en grön passage, en dold pärla, öppen för alla. Gatuplanet i befintliga byggnader öppnas upp mot gården och dagens ”baksidegård” omvandlas till en grön inbjudande entré till bostäderna.

Veckad fjäril i kontrast till slät fasad

Kvarterets nya kompletterande tillskott är en veckad skulptural byggnad med en planform likt en fjäril. Veckningen ger en egen karaktär vilket förstärks med en grafiskt utformad fasad, som kontrats mot det befintliga kvarterets släta fasad i puts och plåt. Alla lägenheter får stora odlingsbara balkonger i fritt läge då huset är upplyft från marken.

Summering

Grafisk och skulptural byggnad

Fjärilstornet tillför Linköpings stadskärna nya bostäder i en grafisk och skulptural byggnad.

Grönska och sociala rum

Kvarteret och gaturummet tillförs grönska och fler sociala rum.

Bevara

Det befintliga kvarteret bevaras.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera