Detektiven

Fjärilstornet i Linköping


Fjärilstornet tillför Linköpings stadskärna nya bostäder i en grafisk och skulptural byggnad med fyra mindre lägenheter per plan, totalt ca 36 lägenheter.

Kvarteret Detektiven och gaturummet tillförs grönska, fler sociala rum och de befintliga volymerna bevaras. De boende får en gemensam takträdgård som mötesplats.

Kvarteret har en tidstypisk arkitektur från 1960-talet. Den nya byggnaden föreslås vara 10 våningar och placeras inne på gården. Entré till det nya huset sker från gården.

Vad vi vill uppnå

Grafisk och skulptural byggnad

Fjärilstornet tillför Linköpings stadskärna nya bostäder i en grafisk och skulptural byggnad.

Grönska och sociala rum

Kvarteret och gaturummet tillförs grönska och fler sociala rum.

Bevara

Det befintliga kvarteret bevaras

 

Situationsplan

Fler projekt