Hälsovägen

Två kvarter blandstad i Flemingsberg

De nya kvarteren längs Hälsovägen kopplar ihop två befintliga stadsdelar och tillför samtidigt nya bostäder, torg och stråk. Välkommen till en levande blandstad i Flemingsberg!

Uppdrag
Bostäder med ca. 200 Lgh samt garage och förskola

Storlek
Ca 25.000 m2 bta

Plats
Flemingsberg, Huddinge

Kontaktperson
Sanna Hederus

Beställare
Riksbyggen

Status
Detaljplaneskede

Idén bakom utformningen av Hälsovägen är att länka ihop två delar av Flemingsberg: Sjukhus- och universitetsområdet på ena sidan Hälsovägen och bostadsområdet Grantorp på den andra.

Ambitionen är att visuellt och fysiskt integrera stadsdelarna med varandra med ett stadsbyggnadsgrepp som sätter människan i fokus, skapar torg, stråk och platser att användas av alla – boende i de nya kvarteren, arbetande, besökande, studerande och dagens Flemingsbergsbor.

Förslaget knyter an till det befintliga Flemingsberg och möjliggör för vidareutbyggda strukturer och framtida stad på platsen.

Fasader
Fasadutsnitt

Summering

Integration i befintlig miljö
De nya bostadskvarteren ska socialt och rumsligt länka ihop sjukhusområdet och högskolan på andra sidan Hälsovägen med befintliga bostäder och parken.

Levande och grön stadsmiljö
Gatuplan mot Hälsovägen aktiveras maximalt av bostadsentréer, gemensamhetslokal samt utåtriktade lokaler för att skapa ett gatuliv längs med Hälsovägen som knyter ihop pendeltåget med centrum.

Variation i volym
Samtidigt som den nya bebyggelsen ska skärma parken från stadsbuller, behöver parken sol. En kontinuerlig sockel med lokaler ger stadsliv åt Hälsovägen medan de uppbrutna volymerna ovanpå sockeln ger sol och ljus till gårdarna och parken bakom samt låter det gröna från parken synas ut mot gatan.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera