Ståthållaren

Naturinspirerade bostäder i Danderyd

Ståthållaren blir ett flerbostadshus i Danderyd med tydlig koppling till den befintliga villastaden och med material och kulörer som samspelar med naturens element.

Uppdrag
Flerbostadshus med ca 14 lägenheter

Plats
Djursholm, Danderyd

Beställare
Wåhlin Fastigheter

Storlek
Ca 1800 m2 (bruttoarea)

Status
Systemhandling, Bygglov

Kontaktperson
Sanna Hederus

En viktig förutsättning i det här projektet var den nya byggnadens utformning skulle ta stor hänsyn till de angränsande flerbostadshusen och villorna. Vi valde en lösning där vi lät några karaktäristiska grepp hos de befintliga husen följa med in i den nya byggnaden, som på så vis smälter in på platsen:

Byggnaden föreslås uppdelad i två volymer för att ansluta till de mindre volymer som både flerbostadshusen och enbostadshusen har. Även det befintliga flerbostadshuset inom fastigheten har en sådan uppdelning. I likhet med de närliggande flerbostadshusen föreslås den nya byggnaden få ett låglutande pulpettak med den högsta delen mot gatan. De svarta plåttaken inspirerar till en uppdelning av fasaden där den övre delen kläs med falsad metallblank plåt och den nedre i ett mörkare skivmaterial. Taket föreslås bli vegetationstäckt vilket bland annat bidrar till biologisk mångfald och hållbar dagvattenhantering.

Den föreslagna bebyggelsen utgörs av ett flerbostadshus med ca 14 lägenheter fördelade på tvåor, treor och fyror. Detaljplanen medger en höjd som innebär tre fulla våningsplan mot gatan. Den sluttande tomten innebär att ett till två souterrängplan kan anordnas.

Material och kulörer från naturen

Material och kulörer är valda för att samspela med naturens element, vara beständiga och åldras med värdighet. En ljus kalkstensfasad på nedre delen av byggnaden binds samman med naturen och markens topografi. En omhändertagen och detaljerad träfasad på den övre delen samspelar med omgivningen.

I utformningen av fasaden har målsättningen varit att binda samman balkongerna med fasaden, bryta ned skalan på husvolymen och arbeta med platsens materialitet. Fasaden har en repetitiv takt av träribbor och indelning av kalksten, en väv som fönster och fönsterdörrar placeras i vilket ger en intresseväckande och harmonisk rörelse runt huset. Användningen av de olika materialen som delar in fasaden skapar en relief- och skuggverkan samt en sammanhållen detaljering.

Illustrationsplan

Sektion och typplan
Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera