Skälby

Parhus i trä med takterrass


“Enkla volymer och vackra proportioner” har varit ledorden i det här projektet, där boendekvaliteter i form av generösa takterrasser och uteplatser åt två håll ger en rik kontakt med den omkringliggande parkmiljön. Skälby är ett expansivt småhusområde med närhet till förskola, skola, grönområden och handel. En funktionsvägg mellan husen ger en kvalitet i form av en privat sfär, samtidigt som den möjliggör husens täta placering som bidar till att området känns småskaligt och tryggt. En mörk, blågrå fasadfärg ger området en sammanhängande visuell identitet och diskret ornamenterade fasader ger en variation trots den upprepande parhustypologin. De privata takterrasserna garanterar att alla bostäderna får sol och riktade utblickar som ger en visuell öppenhet till den omkringliggande parken.

VAD VI VILLE UPPNÅ

Riktning och kopplingar

Husen kopplas till både gaturum och parkrum med uteplatser åt båda håll

Sol och utblickar

Goda boendekvaliteter i form av privata takterrasser med sol och utsikt

Täthet som kvalitet

En avskärmande funktionsvägg möjliggör avskildhet och samtidigt kvaliteter i form av ett tätt grannskap

SITUATIONSPLAN

SEKTION

Planlösningar

Ca. 130 m2 i två plan och takterrass. 5 rum och kök med möjlighet att välja till ytterligare ett rum. Stora fönster ger rikt ljusinsläpp. Till vänster: Markplan. Till höger: Övervåning.

Fler projekt