Skälby

Parhus i trä med takterrass

“Enkla volymer och vackra proportioner” har varit ledorden i det här projektet, där boendekvaliteter i form av generösa takterrasser och uteplatser åt två håll ger en rik kontakt med den omkringliggande parkmiljön.

Uppdrag
12 st parhus i parknära småhusområde

Plats
Skälby, Järfälla

Beställare
FFAB

Storlek
1800 m2 BTA

Kontaktperson
Sanna Hederus

Status
Ritat fram till FU, färdigprojekterat av husleverantör 2016.

Skälby är ett expansivt småhusområde med närhet till förskola, skola, grönområden och handel. En funktionsvägg mellan husen ger en kvalitet i form av en privat sfär, samtidigt som den möjliggör husens täta placering som bidar till att området känns småskaligt och tryggt. En mörk, blågrå fasadfärg ger området en sammanhängande visuell identitet och diskret ornamenterade fasader ger en variation trots den upprepande parhustypologin. De privata takterrasserna garanterar att alla bostäderna får sol och riktade utblickar som ger en visuell öppenhet till den omkringliggande parken.

Till vänster: Markplan. Till höger: Övervåning.
Sektion

Illustrationsplan

Summering

Riktning och kopplingar
Husen kopplas till både gaturum och parkrum med uteplatser åt båda håll

Sol och utblickar
Goda boendekvaliteter i form av privata takterrasser med sol och utsikt

Täthet som kvalitet
En avskärmande funktionsvägg möjliggör avskildhet och samtidigt kvaliteter i form av ett tätt grannskap

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera