Staven

Vinklat bostadshus i trä och tegel


Staven är ett flerbostadshus i vinkel som tar tillvara på platsens goda förutsättningar och läge i Häggvik med närhet till både natur och sjön Norrviken. Byggnadens och lägenheternas utformning är anpassade till ett aktivt liv som fungerar för alla åldrar, från barnfamiljer till pensionärer. I sockelvåningen ryms både loftlägenheter och verksamhetslokal utöver gemensamma utrymmen för de boende. Stora skyltfönster till lokalen mot Sollentunavägen ger en mänsklig närvaro och bidrar till ett utbyte mellan byggnad och gata.

Byggnadens huvudsakliga entré riktar sig mot en ny offentlig förplats i hörnet Ugglevägen / Sollentunavägen som kan fungera som en lokal mötesplats i området. Staven består av lätta trävolymer med fasadbeklädnad av cederträ i kombination med en sockelvåning i mörkt tegel som ger tyngd och stadsmässighet.

Vad vi vill uppnå

Öppna upp mellan byggnader

Genom att “skära ur” en del av volymen i byggnadskroppen skapar vi mer fasadyta som blir användbar för fler bostäder. Det är också ett sätt att hålla projektet inom detaljplan föreskriven bruttoarea.

Balans mellan hörnen I området

Byggnadens placering följer logiken längs Sollentunavägen och skapar tillsammans med det bearbetade norra hörnet en balans i den nya detaljplanen.

Ljus och utsikt

Byggnadens uppdelning i två volymer med en sammanhållande sockelvåning ger förutsättningar för lägenheter över hörn med bra ljusförhållanden. Detta grepp ger även möjlighet till utsikt mot vatten och natur för fler lägenheter.

Boendekvaliteter

Flerfamiljshus med bostadsrätter i varierande storlekar, från 1 till 5 rum och kök. Entréplanet ges extra omsorg och bearbetning för att ge plats åt funktioner som underlättar i vardagen. Cykelparkering och entréförråd ligger i direkt anslutning till huvudentrén och entréhallen ges generösa mått och takhöjd. På entrévåningen finns även lägenheter med högre takhöjd och loft. Lägenheterna har tillgång till privata uteplatser mot grönskan. I entrévåningen ligger även en gemensamhetslokal för de boende med fin kontakt med skogsdungen bakom huset. Ambitionen har varit att i så stor utsträckning som möjligt placera sällskapsrum i hörnläge och balkonger i läge med utsikt mot grönska och vatten. Stor vikt har lagts vid att optimera ljusinsläpp och lägenheterna har fönster ner till golv.

Sektion

Fler projekt