Staven

Vinklat bostadshus i trä och tegel

Staven är ett flerbostadshus i vinkel som tar tillvara på platsens goda förutsättningar och läge i Häggvik med närhet till både natur och sjön Norrviken. Byggnadens och lägenheternas utformning är anpassade till ett aktivt liv som fungerar för alla åldrar, från barnfamiljer till pensionärer.

Uppdrag
Flerfamiljshus med ca. 44 lägenheter

Plats
Häggvik, Sollentuna kommun

Beställare
BTH Bostad

Storlek
Total ljus BTA: 3396 m2

Status
Under projektering. Vinst i riktad markförsäljningstävling 2017.

Kontaktpersoner
Åsa Kallstenius, Magnus Schön

I sockelvåningen ryms både loftlägenheter och verksamhetslokal utöver gemensamma utrymmen för de boende. Stora skyltfönster till lokalen mot Sollentunavägen ger en mänsklig närvaro och bidrar till ett utbyte mellan byggnad och gata.

Byggnadens huvudsakliga entré riktar sig mot en ny offentlig förplats i hörnet Ugglevägen / Sollentunavägen som kan fungera som en lokal mötesplats i området. Staven består av lätta trävolymer med fasadbeklädnad av cederträ i kombination med en sockelvåning i mörkt tegel som ger tyngd och stadsmässighet.

Sektion
Typplan

Summering

Öppna upp mellan byggnader
Genom att “skära ur” en del av volymen i byggnadskroppen skapar vi mer fasadyta som blir användbar för fler bostäder. Det är också ett sätt att hålla projektet inom detaljplan föreskriven bruttoarea.

Balans mellan hörnen I området
Byggnadens placering följer logiken längs Sollentunavägen och skapar tillsammans med det bearbetade norra hörnet en balans i den nya detaljplanen.

Ljus och utsikt
Byggnadens uppdelning i två volymer med en sammanhållande sockelvåning ger förutsättningar för lägenheter över hörn med bra ljusförhållanden. Detta grepp ger även möjlighet till utsikt mot vatten och natur för fler lägenheter.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera