Vy från huvudgata

Tun

Museibyggnad för Norsk Skogfinsk Museum

Tun är vårt förslag till en ny museibyggnad för Norsk Skogfinsk Museum. Genom att lyfta fram det karaktäristiska i regionens bebyggelse i ett uppdaterat, samtida uttryck förvaltar förslaget det regionala arkitektoniska kulturarvet.

Uppdrag
Tävlingsbidrag för ny museibyggnad

Plats
Svullrya, Grue Finnskog, Norge

Beställare
Norske arkitekters landsforbond

Status
Bidrag i arkitekttävling 2017

Kontaktperson
Magnus Schön

“Tun” är vårt bidrag i tävlingen som gick av stapeln 2017. Likt byggnadstraditionen med s.k. Finntun organiseras byggnader med separata funktioner runt en central gårdsplan. Museet blir ett nytt sorts tun, som bjuder på en mångfald av rumsliga upplevelser där det centralt placerade och delvis interiöra gårdsrummet blir navet i rörelsen in i och ut ur olika byggnader. Anläggningen rymmer museets administration som kan ta ett samlat grepp kring förvaltning och ekonomiskt ansvar för museets samlingar. Det är också en plats som på ett effektivt sätt och till en bred publik kan förmedla den nationella minoritetens historia och kultur och dess betydelse för ett multikulturellt Norge, genom permanenta och tillfälliga utställningar, föreläsningar, möten, seminarier, konserter och andra evenemang.

Summering

Tun
Bebyggelse samlad kring en gårdsplan. En byggnad för varje funktion

Livscykelperspektiv
En robust och långsiktigt hållbar materialpalett. Passivhusstandard och lokal elproduktion genom windpods

Genomförbarhet
En effektiv och smart produktionsmetod i form av korslaminerat lokalt producerat trä.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera