Ros till 500k i Kulturnyheterna

500k lyfts fram i SVT Kulturnyheterna som ”det mest innovativa förslaget” bland de samtida lösningarna på bostadskrisen i ArkDes stora bostadsutställning ”Bo. Nu. Då”.

Kolla in artikeln och klippet här
Läs mer om ArkDes utställng ”Bo. Nu. Då”
Till projektet 500k