500k

500 000 möjligheter i våra trädgårdar


Sedan 2013 har Kod Arkitekter undersökt hur civila aktörer kan bidra till en resilient samhällsbyggnad inom Sveriges befintliga småhusbestånd. Arbetet har bland annat resulterat i två rapporter med stöd från Boverket. 500k står för 500 000 möjligheter. Om en procent av landets villaägare bygger ytterligare en bostad årligen, kan 500 000 nya hem skapas på 25 år.

I Sveriges villaområden finns en outnyttjad potential i skapandet av fler hem. Mer än hälften av landets befolkning bor i småhus och var tredje husägare upplever att bostaden är för stor. Men möjligheterna är idag begränsade för husägare som vill dela sina fastigheter med andra – bestämmelser som inte sällan är över 50 år gamla hindrar ofta en sådan utveckling.

500 000 fler hem

Men genom 500k kan möjligheterna öka för husägare att anpassa och dela sina hem, hus och trädgårdar – och 500 000 nya hem kan skapas i framtidens villastäder. Bara i Stockholms län skulle bostadsbyggandet kunna öka med 33 procent om 500k-modellen användes.

Med en uppdatering av detaljplaner i småhusområden som möjliggör många små civila initiativ kan utvecklingen av villastaden bemöta flera viktiga samhällsutmaningar samtidigt; klimatmål, bostadsmål och mål om social hållbarhet. En ökad möjlighet för de boende att själva utveckla sina hem bjuder in till en gradvis utveckling av ett mer mångsidigt bostadsbestånd i villastaden.

Det öppnar upp för en dialog grannar emellan att tillsammans utveckla sitt område och för byggemenskaper att hitta lämpliga platser för att utveckla sina drömmar. En blandning av bostadsstorlekar och upplåtelseformer tillåter också en blandning av människor. Det främjar även ökad närservice och ett småskaligt byggande som gynnar mindre lokala företag.

Under 2017 utvecklades 500k vidare genom en förstudie till Vinnova verklighetslabb, en del av Testbädd Sverige.

Rapporter

För tillgång till rapporterna, vänligen skicka ett mejl till johannes@kodarkitekter.se.

500k – Så kan civila aktörer skapa fler hem i villastaden (Rapport med stöd från Boverket, 2016).

Från egnahemsrörelse till delahemrörelse – att anpassa och dela befintliga småhus (Rapport med stöd från ARQ, 2016)

Låt fler hitta hem – ny policy för villastaden (Rapport med stöd från Boverket, 2014)

Sveriges Arkitekters film om 500k

Fler projekt