500k

500 000 möjligheter i våra trädgårdar

500k står för 500 000 möjligheter. Om en procent av landets villaägare bygger ytterligare en bostad årligen, kan 500 000 nya hem skapas på 25 år. Sedan 2013 har vi undersökt hur civila aktörer kan bidra till en resilient samhällsbyggnad inom Sveriges befintliga småhusbestånd. Arbetet har bland annat resulterat i två rapporter med stöd från Boverket.

Uppdrag
Utvecklingsprojekt om hur civila aktörer kan bidra till en resilient samhällsbyggnad inom Sveriges befintliga småhusbestånd.

Plats
Hela Sverige

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Finansiärer
Projektet har fått stöd från Boverket och Vinnova

Status
Pågående arbete

Samarbetspartner
Theory Into Practice

Projektrapport
Finns tillgänglig som PDF

arrow

I Sveriges villaområden finns en outnyttjad potential i skapandet av fler hem. Mer än hälften av landets befolkning bor i småhus och var tredje husägare upplever att bostaden är för stor. Men möjligheterna är idag begränsade för husägare som vill dela sina fastigheter med andra – bestämmelser som inte sällan är över 50 år gamla hindrar ofta en sådan utveckling.

Men genom 500k kan möjligheterna öka för husägare att anpassa och dela sina hem, hus och trädgårdar - och 500 000 nya hem kan skapas i framtidens villastäder. Bara i Stockholms län skulle bostadsbyggandet kunna öka med 33 procent om 500k-modellen användes.

Med en uppdatering av detaljplaner i småhusområden som möjliggör många små civila initiativ kan utvecklingen av villastaden bemöta flera viktiga samhällsutmaningar samtidigt; klimatmål, bostadsmål och mål om social hållbarhet. En ökad möjlighet för de boende att själva utveckla sina hem bjuder in till en gradvis utveckling av ett mer mångsidigt bostadsbestånd i villastaden.

500k

Med en uppdatering av detaljplaner i småhusområden som möjliggör många små civila initiativ kan utvecklingen av villastaden bemöta flera viktiga samhällsutmaningar samtidigt; klimatmål, bostadsmål och mål om social hållbarhet. En ökad möjlighet för de boende att själva utveckla sina hem bjuder in till en gradvis utveckling av ett mer mångsidigt bostadsbestånd i villastaden.

Det öppnar upp för en dialog grannar emellan att tillsammans utveckla sitt område och för byggemenskaper att hitta lämpliga platser för att utveckla sina drömmar. En blandning av bostadsstorlekar och upplåtelseformer tillåter också en blandning av människor. Det främjar även ökad närservice och ett småskaligt byggande som gynnar mindre lokala företag.

Under 2017 utvecklades 500k vidare genom en förstudie till Vinnova verklighetslabb, en del av Testbädd Sverige.

500k - Så kan civila aktörer skapa fler hem i villastaden

Från egnahemsrörelse till delahemrörelse - att anpassa och dela befintliga småhus

500k - Låt fler hitta hem - Ny policy för villastaden

Ladda ned rapporterna

Här kan du hämta publikationerna genom att registrera din mejladress.

spinner ikon

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera