Samhällsengagemang i fokus hos Kods nya medarbetare

Kod Arkitekter har förstärkt sitt team med byggnadsingenjören Niusha Rafinia och arkitekterna Zandra Lindberg, Rebecka Tiselius och Love Lagercrantz. Genom rekryteringen stärks även kontorets profil som samhällsengagerad aktör i branschen.

– Vi är omåttligt glada över att rekrytera så här kompetenta och passionerade medarbetare, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Gemensamt för de fyra är att de nyligen är utexaminerade från KTH och har ett starkt samhällsengagemang kopplat till arkitektur- och stadsutveckling.

– Ett levande samhällsengagemang är centralt för Kods kärnverksamhet: Långsiktigt hållbar arkitektur- och stadsutveckling som med platsspecifik analys och stark innovationsförmåga söker svar på samhällets utmaningar, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

I sin roll som byggnadsingenjör drivs Niusha Rafinia av miljö- och hållbarhetsfrågor, hur man genom smart och miljövänlig teknik och hållbara material kan minimera byggprocessers klimatpåverkan. I sitt examensarbete från ingenjörsutbildningen på KTH har Niusha undersökt hur växtväggar inomhus kan ersätta ventilationssystem och spara energi.

För Zandra Lindberg är de sociala frågorna kärnan i engagemanget som arkitekt. Vem har tillgång till stadens gemensamma rum? Hur skapar vi livsmiljöer som är inkluderande, trygga och där människor med olika förutsättningar kan bo, leva och mötas? Genom sitt examensarbete under arkitektutbildningen på KTH har Zandra undersökt anpassningsbarheten i bostadsarkitektur, idag och historiskt.

Utmaningen att hitta synergier mellan social hållbarhet och ekologiska samband i en allt tätare stad är en central drivkraft i Rebecka Tiselius yrkesengagemang. Hon har tidigare arbetat med visionära arkitekturprojekt med tydligt hållbarhetsfokus. Ett exempel är hennes examensprojekt Urban Farm Center i Londonstadsdelen Peckham – som blev nominerat till RIBA’s President’s Medals Student Awards, 2013.

Skolarkitektur är något som engagerar Love Lagercrantz – hur arkitekturen kan ge stöd, omsorg och engagemang i en känslomässig period i livet. Love har själv haft möjlighet att undersöka skolarkitektur i sitt examensprojekt då han ritade en mellan- och högstadieskola. Love Lagercrantz har en kandidatexamen från arkitekturutbildningen på KTH och gör praktik på Kod. Han har även en bakgrund som grafisk formgivare, med över 10 år i branschen.