”Staven” gav tävlingsvinst i Sollentuna

Kod Arkitekter och BTH Bostad har vunnit en riktad markförsäljningstävling i Häggvik, Sollentuna. Projektet heter "Staven" och är ett vinklat bostadshus med fasad cederträ och sockel i tegel.

Byggnadens och lägenheternas utformning är anpassade till ett aktivt liv som fungerar för alla åldrar, från barnfamiljer till pensionärer. Staven är uppdelad i två volymer med en sammanhållande sockelvåning vilket ger förutsättningar för lägenheter över hörn med bra ljusförhållanden. Detta grepp ger även möjlighet till utsikt mot vatten och natur för fler lägenheter. Huset består av lätta trävolymer med fasadbeklädnad av cederträ i kombination med en sockelvåning i mörkt tegel som ger tyngd och stadsmässighet. I sockelvåningen ryms både loftlägenheter och verksamhetslokal utöver gemensamma utrymmen för de boende. Stora skyltfönster till lokalen mot Sollentunavägen ger en mänsklig närvaro och bidrar till ett utbyte mellan byggnad och gata.

"Denna viktiga pusselbit säkerställer att hela området blir precis så tilltalande och inbjudande som vi önskat. Att vi nu även ser ytterligare byggnation i trä i kommunen, är särskilt välkommet. Stadsbyggnadsnämnden är även mycket tillfreds med att vi ännu en gång visar på hur vi kan bygga bostäder och samtidigt behålla gröna ridåer som tillför kvaliteter för området", säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Mer info, ritningar och skisser över Staven finns här.