Vinst i Malmö LSS gruppbostäder

Juryutlåtande: Tävlingsbidraget, FAMNA MIG, har presenterat ett nytänkande, funktionellt och arkitektoniskt tilltalande koncept som till sin utformning tydligt kan anpassas till de föreslagna tomternas olika förutsättningar och som del i en kulturhistorisk miljö.

FAMNA MIG visar på finkänslighet i tolkningen av den skånska byggnadstraditionen genom exempel som portlidret, den låga takfoten och gårdsstrukturen. Tävlingsbidraget visar likväl på en förståelse för den småskaliga platsens kvaliteter samt en varm hemlik känsla och interiör.

Genom en god balans mellan öppenhet och avskildhet speglar tävlingsbidraget även en tydlig tanke kring funktion. Det personliga och egna kombineras väl med en enkel översikt genom placering av funktioner såväl som fönsterpartier i förhållande till entréer. Besökare möts av ett tydligt flöde, en öppen och genomgående entré samt närhet till gemensamma ytor.

Tydligt diskuteras byggnadstekniska förslag och klimatsäkra lösningar. Tävlingsbidraget kan på ett enkelt sätt varieras för att passa in i olika sammanhang. I kombination med utpräglade upprepningseffekter och en påtaglig och en påtaglig yteffektivitet tilltalar FAMNA MIG juryn som helhet.