Famna mig

Vinst i inbjuden tävling om Framtidens LSS-gruppbostad

FAMNA MIG är ett robust och vackert förslag för en trygg, hemlik och modern LSS-gruppbostad tydligt förankrat i den skånska byggnads-traditionen. FAMNA MIG ger möjlighet att utveckla unika, trygga och varma hemmiljöer för framtiden.

Uppdrag
Typhus LSS-gruppbostad

Plats
Olika platser i Malmö stad

Beställare
Malmö stad

Storlek
Varje typhus ca 670 m2

Kontaktperson
Åsa Kallstenius & Karin Arnberg

Status
Vinst inbjuden tävling, Programhandling

Vi har alla samma behov av vad hemmet ska vara för oss: en skyddad bas varifrån vi gör utflykter till den större världen. En trygg plats där vi återhämtar oss och själva kan reglera brus och stimuli. Men också en plats för samvaro, gemenskap och nära tillit till de vi delar våra hem med. För personer med särskilt stöd har bostaden ofta en ännu större roll i livet och miljön är mer avgörande för det personliga välbefinnandet. Hemmet behöver i ännu större utsträckning vara en trygg och omhändertagande plats. Därför utgår vårt förslag till framtidens LSS-gruppbostad i just detta: en varm och snäll omfamning.

Förslaget består av tre hopbyggda byggnadskroppar som tillsammans omfamnar en inre gård. Det är en byggnad som i sin enkla form bildar en trygg rumslighet i det flacka skånska landskapet, och som bildar väderskyddade uterum med gott mikroklimat Husets gestaltning bygger på klassiska skånska byggnadskvaliteter och visar samtidigt en riktning för hur samtiden och kulturmiljön kan mötas på ett vackert avvägt sätt. Till byggnadsförslaget hör ett trädgårdskoncept som med sina olika komponenter säkerställer att utemiljön är så väl återhämtande som fysiskt aktiverande och socialt uppmuntrande. Förslagets styrka ligger i att det kan placeras på flera olika platser med kvarvarande kvaliteter. Den enkla volymuppbyggnaden kan hantera olika stomsystem och utvändiga material kan väljas utifrån plats och kontext. Gestaltningen har en robusthet som klarar att återbrukade byggelement används helt eller delvis.

Juryutlåtande: Tävlingsbidraget, FAMNA MIG, har presenterat ett nytänkande, funktionellt och arkitektoniskt tilltalande koncept som till sin utformning tydligt kan anpassas till de föreslagna tomternas olika förutsättningar och som del i en kulturhistorisk miljö.

FAMNA MIG visar på finkänslighet i tolkningen av den skånska byggnadstraditionen genom exempel som portlidret, den låga takfoten och gårdsstrukturen. Tävlingsbidraget visar likväl på en förståelse för den småskaliga platsens kvaliteter samt en varm hemlik känsla och interiör.

Genom en god balans mellan öppenhet och avskildhet speglar tävlingsbidraget även en tydlig tanke kring funktion. Det personliga och egna kombineras väl med en enkel översikt genom placering av funktioner såväl som fönsterpartier i förhållande till entréer. Besökare möts av ett tydligt flöde, en öppen och genomgående entré samt närhet till gemensamma ytor.

Tydligt diskuteras byggnadstekniska förslag och klimatsäkra lösningar. Tävlingsbidraget kan på ett enkelt sätt varieras för att passa in i olika sammanhang. I kombination med utpräglade upprepningseffekter och en påtaglig och en påtaglig yteffektivitet tilltalar FAMNA MIG juryn som helhet.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera