Böljan

En prisad skalbaggeuppdrag

Bostadshus, 81 lägenheter

Priser och Utmärkelser

  • Sveriges Arkitekters Bostadspris 2009
  • Årets Riksbyggenprojekt 2009

Plats

Båtbyggargatan, Hammarby Sjöstad, Stockholm

Kontaktperson

Åsa Kallstenius och Sanna Hederus

Publikationer

Arkitektur nr 2 2010

Beställare

Riksbyggen

Status

Inflyttat 2008

Team

Sanna Hederus, Åsa Kallstenius, Karin Arnberg, Lukas Narvaja, Helena Wessberg

Om projektet


Kv Böljan 4 är ett bostadshus i Hammarby sjöstad och är en del av Kv Lugnet. Arbetet med detaljplanen påbörjades 2003 och byggnaden färdigställdes 2008. Kvarteret är storskaligt med täta urbana rum och hög exploatering. Kv Böljan 4 är kvarterets södra del och består av två 6-vånings lamellhus. Band av balkonger sträcker sig längs både gatu- och gårdsfasader. Gården ligger en halv våning upp från gatan och under gården finns ett garage.

juryns motivering till sveriges arkitekters bostadspris


”Längs en huvudgata i Hammarby Sjöstad sträcker sig ett grönskimrande kvarter vars band av balkonger signalerar en bred kontaktyta mellan stad och bostad.

I den enskilda lägenheten är inte mycket givet; den väl gestaltade kärnan, med strategiskt placerad köksinredning, badrum och förvaringsenheter, lämnar i övrigt fritt att välja hur rummen disponeras. Med sin stora flexibilitet är bostäderna samtidigt yteffektiva, ljusa och har god tillgänglighet. Fasadernas dekorativa anslag är utfört med lätt hand och bidrar till intrycket av ett bostadskvarter fullt av liv.”

Vad vi ville uppnå


Levande Gaturum

Kvarterets bebodda sockelvåning, de befolkade balkongerna och trapphusen i fasad ger liv och rörelse åt gaturummet.

Skiftande Skala

Varje balkong bildar ett eget fack mellan två burspråk vilket bryter det stora kvarterets skala och synliggör den enskilda bostaden.

Flexibilitet

Lägenheten ska gå att förändra över tid och passa olika familjekonstellationer. Inom en och samma enhet erbjuds olika planlösningar.

Situationsplan


Kod


skalbagge

 

”Vi ville att fasaden skulle skimra i olika gröna nyanser likt en skalbagge och ge variation till det stora kvarteret.”

Liknande projekt