Fleming 7: Takpåbyggnad

Taktfullt tillägg i taklandskapet

Få uppdrag innebär ett så nära möte mellan samtida och äldre arkitektur som en takpåbyggnad. Fleming 7 är en takpåbyggnad i Kungsgatans förlängning i Stockholm, uppförd ovanpå ett kontorshus från 1960-talet.

Uppdrag
Takpåbyggnad i två plan med inbyggt fläktrum på kontorsfastighet

Storlek
Ca 1 820 m2 BTA

Plats
Fleminggatan, Stockholm

Kontaktperson
Åsa Kallstenius och Lukas Narvaja

Beställare
Mengus

Status
Färdigställt 2017

Team
Åsa Kallstenius, Lukas Narvaja, Elin Rosenberg (detaljplaneskede), Erik Pettersson, Johan Hällgård, Marcus Heverius, Loise Tengsved, Lina Nilsson (detaljplaneskede)

Foto
Måns Berg

Ledordet i det här projektet är Respekt. Respekt mot den befintliga byggnaden och grannfastigheterna, dess arkitektoniska uttryck och byggnadshistoria. Respekt mot taklandskapet.

Takpåbyggnaden består av kontorslokaler i två våningar med inbyggt fläktrum, totalt över 1 800 nya kvadratmeter lokaler i centralt läge, med terrass, balkong och vacker utsikt över Stockholm. Det klassiskt sluttande ljusa plåttaket med fönsterkupor i kombination med den mörka kungsvåningens raka linjer gör att byggnaden knyter an både till de äldre grannfastigheterna och det befintliga 60-talshuset. Genom att trappa ned mot den lägre angränsande gaveln, dra in fasadlivet mot gatan och låta ett skärmtak markera en distinkt gräns mellan de två våningarna lyckas påbyggnaden med några få men tydliga grepp inordna sig i miljön. Samtidigt erbjuds moderna lokaler med dagens krav på ljus, rymd och exklusivitet. I uppdraget ingick även att ta fram en uppdaterad entrévåning, läs mer om det arbetet här.

Summering

Respektfull takpåbyggnad
Den kulturkänsliga miljön och det centrala läget krävde en varsam anpassning till omgivande byggnader, i storlek, form och uttryck.

Anpassning till befintlig struktur
Genom att ta till vara på byggnadens befintliga konstruktionsprinciper och inre logik har vi kunnat integrera husets tekniska försörjning utan att göra avkall på rymlighet, ljus och utsikt.

Framgångsrikt samarbete
En god dialog och lyckat samarbete mellan projektets parter: arkitekt, fastighetsägare samt plan- och bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Plan 7
Plan 8
Sektion
Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera