Det Elastiska Huset

Innovationsarbete för Stena Fastigheter

Inom ramen för innovationsprojektet Elastiska Hem tog vi fram en prototyp för Stena Fastigheter. Uppdraget handlade om hur man kan skapa ett Elastiskt flerbostadshus som bidrar till ökad hållbarhet genom delningslösningar, förändringsbarhet och resiliens.

Uppdrag
Framtagande av prototyp för ett elastiskt flerbostadshus

Status
Projektavslut 2020

Plats
Vega, Haninge

Kontaktperson
Åsa Kallstenius, Andrea Brandén, Solmaz Beik

Finansiär
Arbetet är en del av det Vinnova-finansierade projektet Elastiska Hem

Syftet var att komplettera Stena Fastigheters befintliga utbud med en boendeform som bygger på delning och cirkulär ekonomi och som främjar att fler inkluderas på bostadsmarknaden. Projektet utgick ifrån en specifik tomt i nybyggnadsområdet Vega i Haninge. Som bakgrund till innovationen för Stena Fastigheter fanns den övergripande problemformuleringen i projektet Elastiska Hem, som pekar på hur bostadsbranschen behöver utvecklas för att möta de globala utmaningar vi står inför och leva upp till målen i Agenda 2030. Bostäder behöver bli en given del i ett resilient samhällsbyggande och kunna stödja fler aktiviteter, gemenskap, vara anpassningsbara samt kunna möta nya och oväntade förutsättningar i samhällslivet, åtgärder som vi sammanfattar under begreppet ”elasticitet”.

Utifrån den befintliga tomten i Haninge skulle ett byggnadsförslag tas fram. Tomten saknade gård enligt detaljplan, vilket satte frågan om ytor för gemenskap på sin spets. Grundidén var att skapa möjligheter för fler gemensamma ytor genom att minska den privata ytan, och därmed minska resursanvändning och levnadskostnader. Prototypen delades in i tre delar:

Det Elastiska Huset
Det Elastiska Huset är ett flerbostadshus, i vår prototyp tänkt som ett nybyggt punkthus i ett stadsutvecklingsområde, som ska kunna tillgodose de boendes olika behov oavsett var i livet de befinner sig. Genom att bo på en mindre privat yta kan de boende i gengäld få tillgång till kvalitativa gemensamma ytor och funktioner som kök, klädvård, bad, rum för stillhet, bytesrum samt mångfunktionella rum för samvaro, lek eller arbete. Huset delas in i olika trygghetszoner, värmezoner och grader av privathet. Ytorna ska kunna användas flexibelt, till olika ändamål och över dygnets alla timmar.

Sektion

Förvaltningen och kontraktet
Prototypen omfattar även förvaltningen och bostadsbolagets affär, vilka behöver uppdateras för att förhålla sig till de nya delningslösningarna. I prototypen föreslås en viss andel självförvaltning, som kan stärka gemenskap och ägandeskap, och samtidigt ge hyreslättnader då fastighetsbolagets förvaltningskostnader minskar. Vidare föreslås ett Elastiskt hyresavtal, som inom befintliga regelverk syftar till att skapa en hyressättning som är fördelaktig för både hyresgästen och fastighetsägaren och som beaktar faktorer som rör delning av bostadens kärnfunktioner: bad, kök, umgänge, matplats och förvaring.

Fördelning av privata och delade funktioner utifrån behoven hos tre intervjuade personer.

Synliggörande av resurser
Ett viktigt mål i prototypen är bidra till minskad resursförbrukning. En grundförutsättning för detta är att resursflöden synliggörs så att människor förstår hur de själva kan påverka. Exempel på resurser är tekniska system, energiförbrukning, prylar och verktyg, samt mänskliga resurser som kunskap, färdigheter, intressen och konsumtionsvanor. En viktig aspekt av att dela materiella ting såväl som ytor är det på en fysisk plats i eller i anslutning till huset finns en information om vilka resurser som är tillgängliga och där de boende själva har möjlighet att visa det man vill dela. Genom synliggörandet av husets och individens resursflöden sätts dessa i ett sammanhang med potential att skapa incitament till samarbete, tillit och effektivare resursanvändning.

Typplan utifrån personen ”Jon”.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera