Åkersvik idrottshall

Ny tävlingshall i centrala Sundsvall

Sundsvalls kommun står inför flera satsningar på nya idrottshallar. På uppdrag av kommunen har vi utrett och utformat en fullstor ny idrottshall i centrala Sundsvall där skola och föreningsliv kan mötas.

Uppdrag
Idrottshall för skola och föreningsliv

Plats
Centrala Sundsvall

Beställare
Sundsvalls kommun, Drakfastigheter

Kontaktperson
Sanna Hederus, Solmaz Beik

Status
Pågående bygge 2024

Centrala Sundsvall utgörs i stora delar av årsringar av kulturhistorisk värdefulla miljöer. Uppgiften har varit att utforma en idrottshall som har full funktionalitet och som utgår ifrån platsens, stadsvävens och den omkringliggande bebyggelsens förutsättningar. Idrottshallen ska möta behoven hos såväl idrottande som publik, samtidigt som den med sin centrala placering kan erbjuda staden i allmänhet en ny publik mötesplats. Kod har hjälpt kommunen från tidiga tomtanalyser till utredningsskisser och gestaltat förslag.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera