www.mansberg.se

Stjärnvägen

LSS-boende i massivträ

En vacker träbyggnad i naturnära läge, med gemensamhetsrum och en trädgård för alla sinnen. Det är några av kvaliteterna i Stjärnvägen, ett LSS-boende i Hanviken i Tyresö kommun.

Uppdrag
LSS-typhus med sex lägenheter + friliggande småhus

Plats
Hanviken, Tyresö kommun

Beställare
Tyresö kommun

Storlek
Ca 700 m2 BTA

Kontaktperson
Åsa Kallstenius
0707-42 76 32

Status
Färdigställt, inflyttat 2020

Foto
Måns Berg

Bostäderna är utformade som typhus för villamiljö vilket underlättar för kommuner att försörja de stora behoven av LSS-bostäder – i och med sänkta kostnader och smidigare processer. Ett LSS-boende är ett serviceboende för personer med funktionsnedsättning. Här ska personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kunna bo. Stjärnvägen är utformat som en gruppbostad och består av sex lägenheter med gemensamt allrum och en gård med trädgård. Bostäderna är noggrant utformade för att optimera användbarhet, tillgänglighet, livskvalitet och hållbarhet.

Det som skiljer Stjärnvägen från sitt systerprojekt Strandvägen är relationen till landskapet. Den gemensamma uteplatsen med pergola går att placera i det gynnsammaste väderstrecket och där platsen tillåter, på båda sidor av huset. I Stjärnvägen ligger uteplatsen mot trädgården i söder, med utgång från vardagsrummet.

Villaskala och hemkänsla

Att skapa hemkänsla är en nyckelfaktor i Stjärnvägen. Ett LSS-boende är ett privat hem och arkitekturen ska spegla och förstärka den upplevelsen. Institutionella uttryck undviks därför, samtidigt som byggnaden anpassas för att ge full funktionalitet för vård- och omsorgsverksamheten. Den stora entrén är skyddad under tak och har en gårdsplats med flera små byggnader för att ge en välkomnande känsla när man kommer hem. Huvudbyggnaden uppförs i två plan vilket har många fördelar: Den passar väl in i områdets villaskala, ökar hemkänslan och frigör tomtyta till den kvalitativa gårdsmiljön. Dessutom skapar delen med dubbel högtakhöjd rejäl känsla av rymd invändigt.

Tillgängligt – både ute och inne

Tillgänglighet är såklart centralt i ett LSS-boende. I Stjärnvägen är de boendes inne- och utemiljö optimerad ur tillgänglighetssynpunkt. Det innebär till exempel att odlingar, sittplatser, planteringar och skogsmiljöer på tomten kan nås genom en rullstolsanpassad promenadslinga. Inomhus ska de boende kunna klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt, och till exempel kunna använda det gemensamma köket med personalens hjälp. Lägenheterna har stora badrum som rymmer plats för duschsäng och dörröppningarna är breda.

Plan 1
Plan 2

En grön oas för aktivitet och rekreation

Dagsljus, frisk luft, vatten och en grön miljö stimulerar våra sinnen och har en positiv effekt på vårt välbefinnande. I Stjärnvägen utformas gården för att fungera som en oas för de boende. Trädgården erbjuder rumsligheter i växtligheten, med plats för aktivitet och samvaro, men också för vila och lugn. Belysning och tydliga gränser mellan gården och omgivningen skapar trygghet i utomhusmiljön. Urvalet av växter planeras så att trädgården ger sinnesupplevelser under alla årstider. Syn, hörsel, smak, lukt och känsel – i trädgården finns något för alla sinnen.

Harmoniska material i samspel med naturen

Byggnaden har väggar, bjälklag och tak i trästomme. Träfasaden går i en mörk färg som harmoniserar med den omgivande naturen. För att skapa variation förstärks träpanelens riktning, och träribbor ger relief och skuggverkan. Träribbor återkommer även i pergolan över uteplatsen, vilket ger karaktär till byggnaden samtidigt som det skyddar mot regn och sol. Balkongräcken i mörkt smide ger både utsikt och trygghet. Fönstrens bröstningar är låga där man vistas mycket för att ge god utblick från sitthöjd. Den lägre delen av huvudbyggnaden samt förrådet är utrustade med sedumtak.

Fasadutsnitt

Stora hållbarhetsambitioner

Stjärnvägen ska hålla länge. Kvalitet är därför en röd tråd i arkitektur, rumsligheter och utemiljö. Byggnaden utformas så att den kan användas för annan bostadsverksamhet om behoven skulle förändras i framtiden. Huset byggs i trä, vilket har många hållbarhetsförtjänster. Det är förnybart, åldras vackert och lagrar koldioxid under hela sin livstid.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera