Vy från torget

Campus Ultuna

Möten på flera nivåer

I vårt förslag till utveckling av Campus Ultuna ville vi framhäva det unika landskapet och med sammanflätade volymer skapa nya möjligheter för möten och rörelse.

Uppdrag
Utveckling av campus Ultuna med administrations- forsknings- och utbildningslokaler

Plats
HVC-Nord SLU, Ultuna, Uppsala

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Beställare
SLU och Akademiska Hus

Status
Parallellt uppdrag i flera steg 2010

Vårt förslag för Campus Ultuna visar hur man kan organisera stora byggnadsvolymer i ett kuperat landskap. Arkitekturen har ett landskapligt angreppssätt med fria huskroppar i parkmiljö. Projektet består av tre nya sammanflätade volymer för administration, undervisning samt ett kluster för landskap och samhälle. De tre byggnaderna kommunicerar sitt respektive innehåll i material och struktur, men också i sitt förhållande till den kuperade omgivningen. Byggnadskropparna strålar samman i en centralentré som vetter ut mot campusets huvudgata och syns från Ulls väg. Sammanflätningen av byggnaderna ger en flexibilitet som tillåter framtida omflyttningar i programmet.

Byggnader som framhäver landskapet

Vi ville framhäva det unika landskapet och väva in i den nya bebyggelsen. Klustrets ”långa armar” landar i det mjukt sluttande landskapet och ramar in det i vissa partier, vilket förstärker upplevelsen av platsens topografi. Förslaget jämkar även samman de olika skalorna inom SLU Ultuna i mötet mellan den gamla lantliga småskaliga miljön med den mer storskaliga bebyggelsen längs Ulls väg.

Vy från trappa

Mötesplatser – både ute och inne

Förslaget bryter upp kvarterets skala och skapar informella stråk, mötesplatser och genvägar genom kvarteret. Verksamheter och flöden länkas samman, nya siktlinjer uppstår och flera alternativa gångvägar erbjuds. Rörelsen igenom kvarteret, vare sig den sker inom- eller utomhus, upplevs som en sekvens av platser där man gärna stannar upp. På så sätt tillgängliggörs även det gamla campuslandskapets själ – dalsänkan.

Modell

Summering

Framhäva landskapet
Ett tillägg som förstärker det befintliga. Det unika landskapet framhävs och vävs in i den nya bebyggelsen.

Skapa möjligheter att mötas på många platser
Genom att bryta den rätvinkliga strukturen öppnas nya siktlinjer och flera alternativa gångvägar erbjuds vilket skapar förutsättningar för möten på flera nivåer.

Centralentré och synliga verksamheter
De tre byggnadskropparna strålar samman i en centralentré. Entrén ligger i mitten av byggnaden så att den enkelt kan nås oavsett från vilket håll man kommer. De tre byggnaderna kommunicerar tydligt sin respektive verksamhet i material och struktur.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera