Campus Ultuna

Möten på flera nivåer


Vad vi ville uppnå

Länka samman flöden och offentliga rum i flera nivåer

Genom att bryta den rätvinkliga strukturen öppnas nya siktlinjer och flera alternativa gångvägar erbjuds vilket skapar förutsättningar för möten på flera nivåer.

Tre byggnader som förhåller sig till omgivning och program

Förslaget visar ett alternativt angreppssätt för hur man kan organisera stora byggnader i ett kuperat landskap. Tre nya volymer som var och ett annonserar sitt respektive innehåll i material och struktur.

Tillgängliggöra det gamla campusområdet

Ett tillägg som förstärker det befintliga. Det unika landskapet framhävs och vävs in i den nya bebyggelsen.

Situationsplan

Diagram

Fler projekt