Edanö Backe

Egna hem i naturskön dalgång

Hur placerar vi 22 egna hem på naturens villkor och drar nytta av landskapets kvaliteter? Edanö backe är ett litet och högst personligt bostadsområde i Trosa skärgård.

Uppdrag
Småhusområde med 22 bostäder

Storlek
22 äganderätter på 10 500 m2 markareal

Plats
Trosa

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Beställare
Folkhem

Status
Färdig detaljplan 2010

Bostäderna riktar sig till människor som vill spendera mycket tid utomhus och vara fria från skötsel av gräsmattor och rabatter. Närmiljön erbjuder både innerskärgård, öppet ängslandskap, magnifika ekar, blåbärsskog och närheten in till Trosa stad.

Att förstärka landskapet har varit ledande vid utformningen. Området är organiserat kring en dalgång som leder ned till vattnet och till områdets brygga och bastu. Kilar av förädlad naturmark kommer in mellan husen. Den befintliga vegetationen ska varsamt gallras för att skapa en gemensam ”naturpark”. Edanö backe rymmer flera hustyper med olika storlekar vilket möjliggör att många familjekonstellationer kan bo i samma område.

Summering

Platsanpassning
Stor vikt har lagts på utformningen av husens arkitektur där terrasser, räcken och utvändig miljö integreras i en helhetslösning.

Skyddade uteplatser
Uteplatserna har gjorts privata och rumsliga genom utvändiga väggar och tak. Man kan bo nära andra och samtidigt ha sin egen sfär.

Bilar i natur
I stället för vägar och parkeringsplatser görs naturen körbar med ytor av stenmjöl mellan befintliga tallar.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera