Strandvägen

LSS-boende i massivträ

Strandvägen är det andra LSS-boendet som Kod Arkitekter utformat på uppdrag av Tyresö kommun. Likt sitt systerprojekt Stjärnvägen rör det sig om en vacker träbyggnad i naturnära läge.

Uppdrag
LSS-typhus med sex lägenheter

Plats
Tyresö kommun

Beställare
Tyresö kommun

Storlek
Ca 700 m2 BTA

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Status
Inflyttat 2020

Bostäderna är utformade som typhus för villamiljö vilket underlättar för kommuner att försörja de stora behoven av LSS-bostäder – i och med sänkta kostnader och smidigare processer. Ett LSS-boende är ett serviceboende för personer med funktionsnedsättning. Här ska personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kunna bo. Strandvägen är utformat som en gruppbostad och består av sex lägenheter med gemensamt allrum och en gård med trädgård. Bostäderna är noggrant utformade för att optimera användbarhet, tillgänglighet, livskvalitet och hållbarhet. Det som skiljer Strandvägen från sitt systerprojekt är relationen till landskapet. Den gemensamma uteplatsen med pergola går att placera i det gynnsammaste väderstrecket och där platsen tillåter, på båda sidor av huset. I Strandvägen ligger uteplatsen i söder mot ekarna på baksidan, med utgång från det gemensamma köket.

Villaskala och hemkänsla

Att skapa hemkänsla är en nyckelfaktor i Strandvägen. Ett LSS-boende är ett privat hem och arkitekturen ska spegla och förstärka den upplevelsen. Institutionella uttryck undviks därför, samtidigt som byggnaden anpassas för att ge full funktionalitet för vård- och omsorgsverksamheten. Den stora entrén är skyddad under tak och har en gårdsplats för att ge en välkomnande känsla när man kommer hem. Byggnaden uppförs i två plan vilket har många fördelar: Den passar väl in i områdets villaskala, ökar hemkänslan och frigör tomtyta till den kvalitativa gårdsmiljön. Dessutom skapar delen med dubbel högtakhöjd rejäl känsla av rymd invändigt.

Plan 1
Plan 2

Tillgängligt – både ute och inne

Tillgänglighet är såklart centralt i ett LSS-boende. I Strandvägen är de boendes inne- och utemiljö optimerad ut tillgänglighetssynpunkt. Det innebär till exempel att odlingar, sittplatser, planteringar och skogsmiljöer på tomten kan nås genom en rullstolsanpassad promenadslinga. Inomhus ska de boende kunna klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt, och till exempel kunna använda det gemensamma köket med personalens hjälp. Lägenheterna har stora badrum som rymmer plats för duschsäng och dörröppningarna är breda.

En grön oas för aktivitet och rekreation

Dagsljus, frisk luft, vatten och en grön miljö stimulerar våra sinnen och har en positiv effekt på vårt välbefinnande. I Strandvägen utformas gården för att fungera som en oas för de boende. Trädgården erbjuder rumsligheter i växtligheten, med plats för aktivitet och samvaro, men också för vila och lugn. Belysning och tydliga gränser mellan gården och omgivningen skapar trygghet i utomhusmiljön. Urvalet av växter planeras så att trädgården ger sinnesupplevelser under alla årstider. Syn, hörsel, smak, lukt och känsel – i trädgården finns något för alla sinnen.

Sektion

Harmoniska material i samspel med naturen

Byggnaden har väggar, bjälklag och tak i trästomme. Träfasaden går i en mörk färg som harmoniserar med den omgivande naturen. För att skapa variation förstärks träpanelens riktning, och träribbor ger relief och skuggverkan. Träribbor återkommer även i pergolan över uteplatsen, vilket ger karaktär till byggnaden samtidigt som det skyddar mot regn och sol. Balkongräcken i mörkt smide ger både utsikt och trygghet. Fönstrens bröstningar är låga där man vistas mycket för att ge god utblick från sitthöjd. Den lägre delen av huvudbyggnaden samt förrådet är utrustade med sedumtak.

Stora hållbarhetsambitioner

Strandvägen ska hålla länge. Kvalitet är därför en röd tråd i arkitektur, rumsligheter och utemiljö. Byggnaden utformas så att den kan användas för annan bostadsverksamhet om behoven skulle förändras i framtiden. Huset byggs i trä, vilket har många hållbarhetsförtjänster. Det är förnybart, åldras vackert och lagrar koldioxid under hela sin livstid.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera