Stenhammarsparken

Radhusinfill i miljonprogrammets lamellhusområde

Ett tryggt, småskaligt bostadsområde, anpassat till den befintliga naturen. I Stenhammarsparken ville vi berika närmiljön i Gottsundas miljonprogramsområde med en ny bostadstypologi – radhus.

Uppdrag
Stadsplan och utformning av 22 st radhus i miljonprogrammets lamellhusområde

Storlek
Tre typer av bostäder med många sovrum. 4, 5 och 6 RoK

Plats
Gottsunda, Uppsala

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Beställare
Uppsalahem

Status
Kod har ritat fram till FU. Inflyttat 2014

Team
Åsa Kallstenius, Karin Arnberg, Helena Wessberg, Anja Thedenius

Foto
Måns Berg

Projektet formar sig kring en mjukt slingrande gata, anpassad till naturen, med radhus på ömse sidor. Mycket grönska och träd sparas. Känslan av park är förstärkt genom sedumtak och olika nyanser av grönt i fasaderna.

På baksidan av radhusen finns träaltaner med förrådsbodar, här sitter man skyddad från insyn, med naturen alldeles inpå trädäcket. Husen ger en fin känsla av rymd genom takfönster, dubbelhöga rum och loftlösningar.

Summering

Integration
Stråket genom det nya området och parken som är öppen för alla är viktiga för integrationen av den nya bebyggelsen och de nyinflyttade.

Trygghet
Husen är höga mot befintlig bebyggelse och sluttar mot gårdsgatan för att ge en trygg och småskalig känsla. Här finns skyddande spaljéer, park för grillning, lek och umgånge.

Tre storlekar
Radhusen finns i tre yteffektiva varianter, med dubbelhöjder och sovloft, vilket ger möjlighet för olika familjesammansättningar i området.

Variation
En låg bebyggelse bland de befintliga 6-våningshusen ökar antalet olika typologier i området, vilket gör det möjligt att flytta inom området vid behov av ny bostad.

Situationsplan