Stenhammarsparken

Radhusinfill i miljonprogrammets lamellhusområde

Ett tryggt, småskaligt bostadsområde, anpassat till den befintliga naturen. I Stenhammarsparken ville vi berika närmiljön i Gottsundas miljonprogramsområde med en ny bostadstypologi – radhus.

Uppdrag
Stadsplan och utformning av 22 st radhus i miljonprogrammets lamellhusområde

Storlek
Tre typer av bostäder med många sovrum. 4, 5 och 6 RoK

Plats
Gottsunda, Uppsala

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Beställare
Uppsalahem

Status
Kod har ritat fram till FU. Inflyttat 2014

Team
Åsa Kallstenius, Karin Arnberg, Helena Wessberg, Anja Thedenius

Foto
Måns Berg

Radhusen formar sig kring en mjukt slingrande gata, anpassad till naturen, med hus på ömse sidor. Området kantas av åttavåningshus i norr och trevåningshus i söder. Denna skalförskjutning har hanterats genom att radhusen har högre fasader utåt angränsande bebyggelse och lägre in mot gårdsrummet.

Många av de befintliga träden bevaras och hjälper till att skapa en lugn och rogivande miljö. Ett nytt rörelsestråk går igenom gårdsrummet mellan radhusen. Genom att husen har sin låga fasad och entréer mot detta rum skapas en trygg miljö och intim skala i området. Varierade storlekar på bostäderna med många rum, som ger möjlighet för olika familjesammansättningar att bo här. Känslan av park är förstärkt genom sedumtak och olika nyanser av grönt i fasaderna.

På baksidan av radhusen finns träaltaner med förrådsbodar med träden alldeles inpå trädäcket. Husen ger en fin känsla av rymd genom takfönster, dubbelhöga rum och loftlösningar.

Gemensamt öppet gårdsrum för alla boende

Bostäder på båda sidor om parken skapar ett intimare definierat gårdsrum. Här finns lekytor för barn och en stor uteplats med fruktträd, som är öppen för hela området för att främja möten över generationsgränserna. Det är här de gemensamma utemöblerna står och picknickmiddagar spontant kan uppstå.

Bostäder för socialt liv

Radhuset är utformade som tre typer med varierande storlekar från 94 m2 - 119 m2. Husen rymmer många rumsligheter med högre takhöjd, entrésolvåning och loft.God överblick och långa siktlinjer är premierade. Planlösningen är utformad med tanke på att många aktiviteter ska kunna pågå samtidigt på en minimerad yta. Entréplanet rymmer kök och vardagsrum i öppet sammanhang samt ett till två möjliga sovrum.

Köket och matplatsen är centralt placerad och ska kunna rymma hela släkten. Från köket har man uppsikt över entrén, gaturummet och många rum i huset. Varje radhus har gott om bänkyta och många förvaringsskåp. En arbetsplats finns på entrésolen, här kan takfönster tas upp för härligt ljusinsläpp. Sovrummen på övervåningen är små och kan förses med mindre sovloft i takspetsen.

Summering

Social mötesplats
Den gemensamma och centralt placerade lekparken är viktig för det sociala livet i hela området. Här finns plats för grillning, lek och umgänge.

Tryggt gaturum
Husen är höga mot befintlig bebyggelse och sluttar mot gårdsgatan för att ge en trygg och småskalig känsla i gaturummet. Husen har uteplatser med skyddande spaljéer.

Tre bostadsstorlekar
Radhusen finns i tre yteffektiva varianter, med dubbelhöjder och sovloft, vilket ger möjlighet för olika familjesammansättningar att bo i området.

Variation
En låg bebyggelse bland de befintliga höghusen ökar antalet olika typologier i området, vilket gör det möjligt att flytta inom området vid behov av större bostad.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera